Webinside.pl

Użycie Camera RAW dla zwykłych obrazów

Marek_bf, 2011-01-27 16:16:27 |

Obróbka plików graficznych za pomocą modułu Camera RAW Adobe Photoshop CS5

Ktokolwiek zaczął fotografować z zapisem plików do formatu RAW, wie ile taki zapis daje i jak może uratować źle naświetloną ekspozycję, niepoprawny balans bieli itp.

Jednak co zrobić jeśli chce się użyć jego opcji a nie ma się w aparacie możliwości zapisu do formatu RAW, albo ma się zdjęcia skanowane itp?

Okazuje się iż sprawa jest prosta. Otóż, wystarczy wybrać w Photoshopie

MENU → FILE opcję Open as [alt+shift+ctrl+o]

Wskazać plik graficzny, zaznaczyć w oknie eksploratora typ pliku jako Camera RAW kliknąć otwórz i już moduł traktuje go jak plik RAW.

Można do woli korzystać z opcji dostarczonych przez moduł.

Warto wspomnieć że suwak balansu bieli ustawiamy nie na dokładną temperaturę barwy ale na procenty ujemne i dodatnie (przesunięcie do zimnych do gorących tonów) ale to nie przeszkadza w osiągnięciu zadowalającego wyniku obróbki.

 

Pozdrawiam,

Marek www.bannerflash.pl


 

wróć