Webinside.pl

Najciekawsze techniki pracy z Photoshopem CS5, cz. 2

Autor: Grzegorz Róg, dodano: 27-10-2011
Kategoria: Projektowanie WWW

Prezentujemy drugą część artykułu z wskazówkami, które ułatwiają pracę z programem Photoshop CS5.

Zapraszamy do lektury pierwszej części publikacji:

Najciekawsze techniki pracy z Photoshopem CS5, cz. 1.

Automatyzacja

Pamiętaj o opcjach, które mogą znacznie ułatwić pracę z wieloma powtarzalnymi czynnościami w Photoshopie. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, jak korzystać z automatyzacji, która przyda się na przykład wtedy, gdy chcesz zastosować te same ustawienia do serii obrazków.
  1. Pierwszy krok polega na przeprowadzeniu operacji na jednym pliku z włączoną opcją nagrywania. Wybierz menu Window > Actions lub skorzystaj ze skrótu Alt+F9
  2. Kliknij na przycisk New Action, w tym momencie rozpoczyna się nagrywanie kolejnych czynności w Photoshop, gdyby nagrywanie nie zostało rozpoczęte skorzystaj z przycisku Record
  3. Dokonaj operacji na pliku takich jak zmiana rozmiaru, nałożenie filtrów czy wykorzystanie panelu Adjustments do poprawienia jakości zdjęcia
  4. Jeśli przez przypadek wykonasz jakąś niepożądaną akcję, możesz ją usunąć z pomocą przycisku Delete w panelu Actions
  5. Otwórz kolejny obrazek i aby zastosować na nim akcje, wybierz przycisk Play Action

 

 
 
Możesz także korzystać z opcji automatyzacji, dzięki którym Photoshop wykona właściwą akcję na serii zdjęć, bez konieczności ich otwierania i klikania w ikonkę Play w panelu Actions. Służy do tego panel Batch, który dostępny jest z menu File > Automate > Batch. W tym panelu możesz wskazać pliki, na których następnie zastosujesz konkretne, predefiniowane operacje, polegające na przykład na zmianie formatu oraz rozmiarów zdjęć. Możesz jednak wybrać dowolną z nagranych Akcji w sekcji Play.
 
 
Jeśli zależy Ci jedynie na przeskalowaniu serii plików, wykorzystaj kolejne narzędzie z menu automatyzacji, wybierz wówczas File > Scripts > Image Processor.
 

Praca z warstwami i grupami

Korzystając z kombinacji Ctrl + kliknięcie na obiekcie, domyślnie zostana zaznaczona warstwa, na której znajduje się obiekt. Tą opcję możesz wyłączyć w preferencjach narzędzia Move Tool, możesz również zmienić jej zastosowanie tak, aby zamiast warstwy zaznaczana była cała grupa, która tę warstwę zawiera.
 
Inna technika pracy z tym narzędziem polega na wciśnięciu prawego przycisku myszy nad obiektem. Jeśli to, co chcesz zaznaczyć nie znajduje się na najwyższej warstwie, będziesz mógł w ten sposób odnaleźć właściwą warstwę a następnie dokonać selekcji.
 

Przytrzymując dodatkowo klawisz Shift będziesz mógł zaznaczyć wiele warstw naraz.

 

 
 
Możesz także skorzystać z klawiatury po to, aby zaznaczać warstwy. Jeśli przytrzymasz klawisz Alt, będziesz mógł z pomocą nawiasów kwadratowych [ oraz ] zaznaczyć warstwę pod tą, lub nad tą w której obecnie się znajdujesz. Wciskając kombinację Alt + < zaznaczysz najniższą warstwę w hierarchii, a Alt + > zaznaczy tą, która znajduje się najwyżeh. Dodatkowo wciśnięcie Shiftu przy tej operacji zaznaczy wszystkie warstwy od tej, w której aktualnie się znajdujesz w górę lub w dół.
 

Aby zaznaczyć więcej niż jedną warstwę wciśnij i przytrzymaj Ctrl, jeśli natomiast chcesz zaznaczyć wszystkie warstwy między aktywną, a inną warstwą, przytrzymaj Shift i wybierz warstwę docelową.

Organizacja warstw

Najczęściej po zakończeniu jakiegoś etapu pracy z Photoshopem chcesz uporządkować swoją strukturę warstw i katalogów. Aby to zrobić, możesz skorzystać ze skrótów klawiaturowych a jeśli dobrze opanujesz tą technikę, będzie to sposób szybszy niż z wykorzystaniem myszy. Po pierwsze, z pomocą F2 możesz zmieniać nazwy warstw i grup, a dodatkowe skróty pozwolą Ci:
 

Kopiowanie warstw

Jednym z moich ulubionych skrótów jest skrót Alt i strzałka w prawo bądź w lewo, który pozwala powielić daną warstwę. Jeśli chcesz np. uzyskać efekt wyróżnienia tekstu z tła, możesz wykonać kopię, którą przesuniesz o jeden piksel w prawo i w dół z pomocą odpowiednich strzałek, a następnie zmienisz kolor tekstu na kontrastowy. Przytrzymując Shift możesz przesuwać skopiowany obiekt o 10 px.
 
Możesz także z wciśniętym altem przeciągnąć obiekt z pomocą myszy aby zduplikować warstwę. Jeśli chcesz wykonać kopię (np. na potrzeby późniejszego powrotu do wersji oryginalnej), po prostu wciśnij kombinację Ctrl + J. Możesz także połączyć istniejące warstwy z pomocą skrótu Ctrl + E - możesz wykonać to na dwóch sąsiadujących warstwach, grupie, bądź warstwach zaznaczonych w palecie layers.

Korzystaj z Adjustment Layers oraz Quick Mask

Photoshop zawiera narzędzia, z pomocą których możemy dokonywać operacji na warstwie bez naruszenia jej struktury, która w każdym momencie pracy może zostać odzyskana i przywrócona do pierwotnego stanu. Jednym z takich narzędzi jest Adjustment Layer dostępne z poziomu menu Layer > New Adjustment Layer, warstwa taka zostanie również dodana w przypadku wykorzystania panelu Adjustments. 
 
Kolejnyn narzędziem jest szybka maska, którą możesz zastosować na warstwie z pomocą ikonki Quick Mask w dolnej części palety layers. Narzędzie szybkiej maski służy do stworzenia selekcji i ukrycia niektórych elementów warstwy nie niszcząc jednak jej struktury, tak jak np. ma to miejsce w przypadku korzystania z gumki. Pracując z maską, możesz użyć koloru czarnego, aby ukryć fragmenty warstwy oraz białego, aby je pokazać. Jeśli wykonasz najpierw selekcję a następnie użyjesz szybkiej maski, wszystko to co znajduje się na warstwie poza selekcją zostanie ukryte. Ponadto, możesz stosować przejścia przezroczystości używając gradientów z szarym przejściem tonalnym. Odcienie szarości będą bowiem odpowiadać za przezroczystość.

 
Jeśli chcesz wypełnić kolorem całą selekcję, skorzystaj ze skrótu Ctrl + Backspace lub Alt + Backspace w zależności od tego, czy chcesz użyć Foreground czy Bacground Color. Kolejność kolorów możesz zmienić z pomocą klawisza x na klawiaturze, a aby przywrócić domyślne kolory - czarny i biały - wybierz Shift + D.

 

 
Poprzedni Następny
wróć