Wykorzystanie map Google i Zumi.pl na stronach WWW

Autor: Katarzyna Krupa, Kancelaria Prawna Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k., dodano: 09-05-2011
Kategoria: Projektowanie WWW

Mapy, tak samo jak np.: książki, filmy czy utwory muzyczne mogą być chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Artykuł 1 tej regulacji wskazuje, że przedmiotem praw autorskich jest utwór czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, w tym m.in. utwory wyrażone znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

 

W związku z tym, że mapy (zarówno drukowane, jak i te w postaci plików elektronicznych umieszczone w sieci Internet) należą do kategorii dzieł kartograficznych, to jeżeli noszą one cechy twórczości i indywidualności są chronione przez przepisy prawa autorskiego.

Odpowiedzialność cywilna i karna

Wykorzystanie map z innych serwisów internetowych takich jak np. Zumi.pl bez zezwolenia uprawnionego prowadzi do powstania konsekwencji zarówno o charakterze cywilnym jak i karnym. Warto zauważyć, że do objęcia ochroną prawną nie jest potrzebne żadne ostrzeżenie twórcy zamieszczone np. na portalu internetowym.

 

Jednak legalne wykorzystanie map Google jest możliwe bez udzielenia specjalnej zgody ze strony Google w przypadku wykorzystania jej na stronie WWW. Warto się zapoznać z artykułem "Czy moja witryna spełnia Warunki korzystania z usługi dotyczące interfejsu API serwisu Mapy Google?". Z informacji Google wynika, że mapy można wykorzystywać na wszystkich bezpłatnych witrynach, gdzie dostęp (do mapy) będzie niekomercyjny. Można zatem wykorzystać mapy Google na witrynach domowych, biznesowych, czy e-sklepach. 

 

W większości przypadków map innych firm ochrona map jest automatyczna co oznacza, że jeśli ktoś wykorzysta mapę, nie wiedząc o tym, że jest ona chroniona przepisami prawa autorskiego, to i tak będzie mógł być zobowiązany do naprawienia powstałej z tego powodu szkody.

 

Roszczenia, jakie zgłaszają firmy tworzące mapy, to najczęściej roszczenia odszkodowawcze sięgające zwykle kilku tysięcy złotych, nawet jeżeli doszło do wykorzystania tylko fragmentu dzieła kartograficznego. Wskazana wysokość roszczenia odszkodowawczego wynika przede wszystkim z tego, że w przypadku, gdy działanie użytkownika sieci Internet jest zawinione twórca mapy może żądać zapłaty trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z dzieła kartograficznego.

 

Poza tym właściciel praw do danej mapy może domagać się również zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszenia, wydania uzyskanych korzyści, złożenia oświadczenia w prasie o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości całości lub części treści orzeczenia sądu wydanego w sprawie. 

 

Nielegalne korzystanie z cudzych map może się wiązać nie tylko z zapłatą wysokiego odszkodowania, ale także z poniesieniem odpowiedzialności karnej uzależnionej od rodzaju naruszenia. Przede wszystkim za bezprawne rozpowszechnianie cudzego dzieła kartograficznego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Natomiast za przywłaszczenie sobie autorstwa cudzej mapy grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

Zgodne z prawem wykorzystanie map z innych serwisów

W celu zgodnego z prawem wykorzystania map z innych serwisów internetowych należy zawrzeć z uprawnionym umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowę o korzystanie z utworu czyli licencję. Zarówno w jednej jak i drugiej umowie należy wyraźnie zaznaczyć pola eksploatacji czyli sposoby korzystania z dzieła kartograficznego, na które twórca wyraża zgodę.

 

Ponadto należy pamiętać, że jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, uprawnionemu z tytułu autorskich praw majątkowych przysługuje prawo do wynagrodzenia.

 

 

Ocena 2.56/5 (51.19%) (536 głosów)

Komentarze:

  • Targeo
    Dodał: Gość data: 2012-06-21
    Polecam zapoznać się z Targeo, jedyna mapa która ma aktualną sieć dróg w PL. Można za darmo umieszczać na niekomerycjnych stronach http://mapa.targeo.pl/kreator/


Dodaj komentarz:


Temat:
Twój nick:
Komentarz:
 

Prosimy o kulturę wypowiedzi. Komentarze zawierające niecenzuralne zwroty, bądź obrażające inne osoby będą usuwane. Kod HTML w wypowiedziach jest niedozwolony. Wydawca nie odpowiada za treść komentarzy.