WAI (Web Accessibility Initiative)

Autor: Nieznany, dodano: 18-08-2009
Kategoria: Programowanie i tworzenie

Dostępność Sieci w krótkim znaczeniu to metody oraz różnego rodzaju mechanizmy, mające na celu umożliwienie osobom z różnym stopniem niepełnosprawności dostęp do treści i materiałów publikowanych w Sieci WWW.

Dostępność (ang. Accessibility) to zapewnienie jak najszerszemu gronu użytkowników dostępu do treści publikowanych w Internecie. Zapoczątkowała tą inicjatywę organizacja W3C, powołując specjalną grupę Web Accessibility Initiative (WAI), stawiając przed nią zadanie stworzenia reguł umożliwiających tworzenie treści dla osób niepełnosprawnych, lecz nie tylko, przykładem mogą być ludzie w starszym wieku.

 

Robiąc małe podsumowanie, dostępność Sieci dotyczy wszystkich osób, które nie są w pełni sprawne i nie mają możliwości przeglądani lub w pełni sprawnego komunikowania się siecią WWW. Do takich problemów można zaliczyć; problemy wizualne, słuchowe, językowe, poznawcze oraz przyczyny neurologiczne. Dokładny opis, w jaki sposób osoby o różnym stopniu niepełnosprawności mogą używać sieci znajdziemy na stronie http://www.w3.org/WAI/EO/Drafts/PWD-Use-Web/#diff.

 

Pomyślmy teraz! Czy my sami zawsze jesteśmy w stanie w pełni bez jakichkolwiek problemów przeglądać WWW? Otóż, nie. Wiele osób nawet się nie przyzna, że ma problemy z odczytaniem zawartości naszej witryny. Dlatego może tak często zapominamy o tych, którzy mają o wiele poważniejsze kłopoty z dostępem do treści na stronie (takimi osobami mogą być niewidomi, głusi itd.). Wynika to z niewiedzy programistów lub webmasterów tworzących strony. Często zastosowany kod jest tak, przestarzały, że stawia on swego rodzaju barierę, która skutecznie utrudnia w dostępie do treści strony.

 

Z wprowadzenia dostępności sieci są także korzyści dla osób nieposiadających wspomnianych problemów. Regułą pozwalająca na odniesienie sukcesu w projektowaniu serwisów "dostępnych" jest tworzenie WWW elastycznych do potrzeb i wymagań użytkownika zarówno niepełnosprawnego jak i mającego małe problemy z dostępem do treści na przykład publicznych. Korzyści, jaki nam daje dostępność zostały opisane w artykule http://www.w3.org/WAI/bcase/Overview

Dlaczego to takie ważne?

Internet rozwija się w bardzo szybkim tempie, stał się podstawą w wielu dziedzinach życia człowieka. Aby w pełni zagwarantować, że każdy ma prawo równego traktowania, należy stosować dostępność Sieci w każdym tworzonym projekcie WWW.

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2002 w Polsce było ok. 5,5 miliona osób niepełnosprawnych. Procentowo jest to około14% Polaków.

Dziś powszechnie wiadomo, że założenie firmy jest jednoznaczne z posiadaniem strony internetowej, teraz zastanów się czy byłoby Cię stać na utratę 14% potencjalnych klientów? Myślę, że nie. Dlatego projektuj swój serwis zgodnie ze standardami organizacji W3C, gdyż są one nieodłącznym elementem dostępności Sieci.

Strony publiczne

Do tej pory w wielu krajach unii europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych ustalono akty prawne regulujące kwestie dostępu do sieci osób niepełnosprawnych. Zgodnie one nakazują zakaz odmawiania dostępu do zawartości stron publicznych osobom niepełnosprawnym. Początek tych regulacji prawnych dał obowiązujący w USA paragraf 508, który nakazuje stosowania wymagań stawianych przez priorytet 1 WAI (WAI możemy podzielić na trzy poziomy priorytetów, gdzie pierwszy stawia najmniejsze wymagania dostępności, a trzeci jest juz bardzo restrykcyjny w tej kwestii).

 

Jednak pomimo wprowadzanych nakazów prawnych dostępność stron bardzo kuleje. Paradoksem jest to, że organy państwa, które nakazały stosowania pewnych zasad zgodności z WAI stronom publicznym, same je nie potrafią w praktyce zrealizować (przykładów nie trzeba daleko szukać, gdyż żadna strona rządowa Polski nie spełnia zasad WAI).

 

Brak umiejętności wykorzystania standardów wymyślonych przez konsorcjum W3C, stworzył nieprawdziwe mity o wykorzystaniu dostępności na stronach WWW. Wszystkie one są nieprawdą, wymyślaną poprzez tych, którzy nie mają zielonego pojęcia o tworzeniu stron i są rodzajem wymówki/usprawiedliwieniem przed nieświadomym klientem.

 

Jeden artykuł nie potrafi w pełni pokazać, czym tak naprawdę jest dostępność sieci, dlatego jako dodatek do tej treści polecam zapoznanie się z poniższymi źródłami:

 

- http://dwww.pl/

- http://osiolki.net/faq/wai

- http://www.w3.org/WAI/intro/accessibility

- http://europa.eu.int/information_society/topics/citizens/accessibility/web/wai_2002/cec_com_web_wai_2001/index_en.htm

- http://www.w3.org/TR/WCAG10/

Ocena 2.61/5 (52.26%) (690 głosów)

Komentarze:  Dodaj komentarz:


  Temat:
  Twój nick:
  Komentarz:
   

  Prosimy o kulturę wypowiedzi. Komentarze zawierające niecenzuralne zwroty, bądź obrażające inne osoby będą usuwane. Kod HTML w wypowiedziach jest niedozwolony. Wydawca nie odpowiada za treść komentarzy.