Dodatki multimedialne - element

Autor: Paweł Hikiert, dodano: 23-07-2003
Kategoria: Programowanie i tworzenie

HTML 4.0 przewiduje obsługę różnych formatów (czyli także multimedialnych) za pomocą elementu <object>. Ponieważ jednak niewiele przeglądarek jest do tego przystosowanych można użyć elementów nie należących do specyfikacji HTML 4.0, ale

rozpoznawanych przez przeglądarki. Należą do nich:

<bgsound> - Wstawienie

podkładu muzycznego. Obsługiwany tylko przez IE. Atrybuty:
src - Wymagany. Adres pliku do odtworzenia.
loop - Określa, ile razy ma być odtworzony dany utwór.
Wartości akceptowane to n (odtwórz n razy, domyślnie n=1) bądź infinite (odtwarzaj cały czas).

<embed> ... </embed> - Wstawienie pliku multimedialnego do dokumentu.

W specyfikacji HTML 4.0 jego substytutem ma być element <object>. Element ten nie ma ściśle zdefiniowanej listy atrybutów - zależą one on włączonego dokumentu i obsługującej go wtyczki lub kontrolki. Atrybuty (najczęściej używane):
src - Adres obiektu do włączenia.

autostart - Zaznaczenie, czy odgrywanie ma się rozpocząć zaraz po załadowaniu. Przyjmowane wartości to false (domyślna, nie odgrywaj) i true (odgrywaj).

align - Wyrównanie obiektu. Przyjmowane wartości to top, bottom, center, baseline, left, right, texttop, middle, absmiddle, absbottom.

height - Wysokość okna obiektu lub konsoli. Akceptowane wartości to n.

width - Szerokość obiektu. Akceptowane wartości to n.

loop - Ile razy ma być odegrany plik. Akceptowane wartości to false (raz), true (bez końca), n (n razy), palindrome (odgrywaj tam i z powrotem).

starttime - Od którego momentu zacząć odtwarzanie. Akceptowane wartości to minuty:sekundy.

endtime - W którym momencie skończyć odtwarzanie. Akceptowane wartości to minuty:sekundy.

volume - Głośność. Przyjmuje wartości od 0 do 100.

palette - Kolor tekstu i tła obiektu w formacie #rrggbb|#rrggbb.

units - Jednostki w których podano rozmiary obiektu. Akceptowane wartości to pixels (piksele) i en (pół punktu, czyli 1/144 cala).

controls - Jeśli obiekt wyświetla konsolę specyfikuje jakie przyciski wyświetlić. Akceptowane wartości to: console (cała konsola), smallconsole (mała konsola), playbutton, stopbutton, volumelever (suwak głośności).

hidden - Specyfikuje, czy konsola ma być ukryta. Przyjmuje wartość true.

mastersound - Specyfikuje unikalną nazwę obiektu - z jego pomocą można stworzyć wiele konsol do obsługi tego samego pliku.

controller - Ukrywa lub pokazuje przyciski konsoli. Akceptowane wartości to true (pokaż) i false (schowaj).

playeveryframe - Wymusza pokazywanie każdej ramki pliku video, co może prowadzić do rozsynchronizowania z podkładem dźwiękowym. Akceptowane wartości: true (pokazuj każdą ramkę), false (synchronizuj obraz z dźwiękiem).

target - Docelowe okno przeglądarki, w które ma być wczytany obiekt.

pluginspage - Adres strony zawierającej wtyczki potrzebne do wyświetlenia obiektu.

Uwaga! Niektóre atrybuty mogą być nierozpoznawane. Zależy do w dużej mierze od zainstalowanej wtyczki.

Dźwięk

W przeglądarce N 4 możliwe jest odgrywanie dźwięku w odpowiedzi na zdarzenie, np. kliknięcie myszą. Aby to zrobić należy włączyć do strony konsolę LiveAudio, np. tak:
<embed src="muzyczki/cośtam.coś" hidden=true autoplay=false name=konsola5></embed>
Następnie z pomocą JavaScriptu zażądać odegrania go, np. tak:

<a href="javascript:document.embeds['konsola5'].play(false)">Kliknij tu!</a>
lub tak:

<a href="jakiśadres" onclick="document.embeds['konsola5'].play(false)">Kliknij tu!</a>
Warunkiem koniecznym jest obsługiwanie tego typu plików przez wtyczkę LiveAudio, a nie np. wtyczkę QuickTime.

Ocena 2.27/5 (45.45%) (198 głosów)

Komentarze:  Dodaj komentarz:


  Temat:
  Twój nick:
  Komentarz:
   

  Prosimy o kulturę wypowiedzi. Komentarze zawierające niecenzuralne zwroty, bądź obrażające inne osoby będą usuwane. Kod HTML w wypowiedziach jest niedozwolony. Wydawca nie odpowiada za treść komentarzy.