Kompendium wiedzy na temat domen .EU

Autor: Daniel Dryzek, dodano: 03-10-2005
Kategoria: Projektowanie WWW

Wprowadzenie nowych domen .EU będzie z pewnością nie tylko internetowym wydarzeniem roku 2006, stanowi ono zarazem wielką okazję dla wszystkich przedsiębiorstw ponieważ oprócz domeny narodowej mogą uzyskać jeszcze jedną, europejską tożsamość.

Nikt nie ma najmniejszych nawet wątpliwości, że Internet jest dzisiaj najważniejszym elementem wspólnoty społecznej oraz środkiem o znacznym potencjale ekonomicznym.

Dla wszystkich jest oczywiste, że o rejestrację atrakcyjnych domen .EU rozegra się zacięta walka. Właśnie dlatego potencjalni zainteresowani nie powinni przeoczyć w żadnym wypadku możliwości rejestracji uprzywilejowanej domeny .EU podczas tzw. Sunrise Period.

Rejestracja uprzywilejowana

Domenę .PL lub .COM może dzisiaj zarejestrować bez ograniczeń praktycznie każdy, jeśli tylko znajdzie wolną (tzn. jeszcze niezarejestrowaną) nazwę domeny. Jest to coraz trudniejsze – nawet nie w przypadku domen krajowych, np. .PL, których zarejestrowano tylko 350 000, lecz przede wszystkim w przypadku domen .COM, których zarejestrowana liczba budzi szacunek – 40 milionów.

Sunrise Period to okres przed rozpoczęciem nieograniczonej rejestracji domen .EU, który ma umożliwić właścicielom znaków towarowych i znaków handlowych oraz innych rodzajów praw nabytych, ochronę tychże praw i uzyskanie domeny .EU w sposób uprzywilejowany. Powinno to wyeliminować spory o domeny, znane już w przypadku domen .COM oraz innych eksponowanych domen z pierwszych pozycji, które mają głównie znaczenie globalne.

Sunrise Period będzie składać się z dwóch faz dwumiesięcznych. W pierwszej fazie prawa do domen .EU mogą nabyć instytucje publiczne oraz posiadacze znaków handlowych, w drugiej natomiast posiadacze praw nabytych innego rodzaju.

Aktualności

W ciągu 4 tygodni EURid, Europejski Rejestr Domen Internetowych i zarazem podmiot zarządzający nazwami domen .EU, opublikuje dokładną datę rozpoczęcia fazy Sunrise Period oraz szczegółowe zasady. EURid musi mianowicie na dwa miesiące przed właściwym rozpoczęciem pierwszej fazy Sunrise Period wydać ostateczną wersję zasad oraz podać termin rozpoczęcia.

Warunki

Domeny .EU oferowane będą w okresie Sunrise Period wyłącznie organom państwowym, spółkom i osobom fizycznym z państw członkowskich UE. Jako oficjalny kwalifikator wszystkich rejestracji w trakcie obu pierwszych faz Sunrise Period wyznaczona została firma PriceWaterhouseCoopers (PWC). PWC nie będzie jednakże zajmować się procesem sprawdzania w przypadku instytucji państwowych. EURid wyznaczy w tym celu w każdym z państw członkowskich UE kolejny organ kontrolny, który będzie charakteryzować się dogłębną znajomością lokalnego prawa.

W przypadku wszystkich rejestracji obowiązywać będzie zasada pierwszeństwa zgłoszeń. Jeśli więc np. o domenę „Champagne” wystąpią dwie francuskie spółki Champagne B.V. oraz Champagne AB, wtedy jako pierwszy wnioskodawca zostanie uznana ta firma, której poprawnie wystawiony wniosek wpłynął jako pierwszy.

Dokładny przebieg okresu Sunrise Period

Wnioski o rejestrację mogą być wystawiane jedynie przez akredytowane punkty rejestracyjne. W Polsce zajmuje się tym obecnie dziewięć firm. Gdy EURid/PWC otrzyma z placówek rejestracyjnych elektroniczne zamówienie, skontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej z końcowym wnioskodawcą i zażąda od niego przesłania kopii dokumentów, zgodnie z którymi wnioskodawca ma prawo do odnośnej nazwy. Wiadomość przesłana do wnioskodawcy zawierać będzie informacje o kolejności przyjęcia wniosku dotyczącego danej domeny. Ponadto znajdować się w niej będzie odsyłacz hipertekstowy (link) do strony EURid, na której wnioskodawca znajdzie wypełniony uprzednio formularz swego wniosku (w formacie PDF), który powinien następnie wydrukować, podpisać i przesłać ponownie do EURid.

Następnie zaś wnioskodawca ma 40 dni od otrzymania wiadomości e-mail na przedłożenie dokumentów dotyczących prawa nabytego. Jeśli nie przedłoży dokumentów w ustalonym terminie, EURid/PWC uzna jego wniosek za bezskuteczny i zamówienie zostanie usunięte. Ze względu na konieczność późniejszej digitalizacji dokumenty przesłane do EURid/PWC nie mogą być spinane, zszywane a także zginane. Należy je przedkładać na białym papierze o formacie A4. W przypadku niespełnienia tych warunków dokumenty zostaną odesłane klientowi. PWC będzie skanować wszystkie dokumenty automatycznie – wydajność teoretyczna wynosić ma ok. 300 000 dokumentów dziennie. Ze względu na specjalną umowę z EURid/PWC skanowanie dokumentów może być powierzone również akredytowanej placówce rejestracyjnej. W takim przypadku wnioskodawca przesyła swe dokumenty bezpośrednio do danej placówki rejestracyjnej. O szczegółach tej procedury klient końcowy informowany jest przez placówkę rejestracyjną.

Informacja o decyzji

Każda decyzja o pozytywnej lub negatywnej rejestracji podejmowana będzie przez pochodzącego z danego kraju specjalistę, pracującego w firmie PWC. Informacje o decyzji zostaną przesłane bezpośrednio wnioskodawcy oraz będą udostępnione w oficjalnym spisie WHOIS serwera EURid. Wnioskodawca zostanie również powiadomiony o tym, czy domena, o którą się ubiegał, została przyznana innemu zainteresowanemu.

W przypadku niepowodzenia wniosku o rejestrację wnioskodawca może próbować dochodzić swych praw w postępowaniu Alternative Dispute Resolution (ADR).

Kto może zostać zarejestrowany w fazie Sunrise Period?

Ponieważ lokalne regulacje i warunki rozstrzygające w poszczególnych krajach o tym, co jest nazwą firmy, co znakiem towarowym, a co nazwą instytucji państwowej, są rozbieżne, fakt ten będzie mieć doniosłe znaczenie podczas decydowaniu o przyznaniu prawa do rejestracji uprzywilejowanej.

Jeśli znak towarowy lub spółka zarejestrowana jest pod nazwą James Bond 007 Sp. z o.o. lub James Bond 007 S.A. itp., ich właściciel może ubiegać się o domenę JamesBond007.EU. Spółka lub właściciel znaku towarowego o nazwie James-Bond-007 (Sp. z o.o., S.A. itp.) może wnioskować wyłącznie o przyznanie domeny James-Bond-007.EU.

Podstawowe informacje dla zainteresowanych

W razie zainteresowania domeną .EU dla firm, należy skontaktować się z akredytowaną placówką rejestrującą domeny .EU. Spis akredytowanych placówek rejestracyjnych można znaleźć pod adresem: http://www.eurid.eu/en/registrarInfo/listOfRegistrars.html, zaś pozostałe aktualne informacje na stronie: http://EU.ACTIVE24.PL.

Ocena 2.51/5 (50.22%) (405 głosów)

Komentarze:  Dodaj komentarz:


  Temat:
  Twój nick:
  Komentarz:
   

  Prosimy o kulturę wypowiedzi. Komentarze zawierające niecenzuralne zwroty, bądź obrażające inne osoby będą usuwane. Kod HTML w wypowiedziach jest niedozwolony. Wydawca nie odpowiada za treść komentarzy.