Wprowadzenie do e-learningu

Autor: Pracuj.pl, dodano: 07-09-2005
Kategoria: Publicystyka

Nauczanie przez internet albo zdalna edukacja - to najczęstsze określenia zdobywania wiedzy za pomocą sieci. Taka forma doskonalenia kwalifikacji, nazywana w skrócie e-learningiem, staje się coraz bardziej popularna w firmach na całym świecie.

E-learning przywędrował do Polski zza oceanu, gdzie pierwsze próby zorganizowanego szkolenia z wykorzystaniem sieci komputerowych przeprowadzały największe amerykańskie koncerny w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Dziś szkoły wyższe i instytucje starają się wrócić do czasów powstania internetu i wykorzystać go dla celów edukacyjnych. W roku 1998 w USA z takiej formy edukacji korzystało 500 tys. osób, a w 2004 liczba ta przekroczyła 5 milionów.

O konkurencyjności na rynku pracy już dawno przestało decydować zdobyte doświadczenie i wyuczony zawód. Doradcy personalni podkreślają, że zwłaszcza technologie informatyczne przyspieszyły starzenie się wiedzy i dzisiaj właściwie trudno sobie wyobrazić nowoczesne przedsiębiorstwo bez ustawicznego kształcenia się jego pracowników.

E-learning to w rzeczywistości zaprzęgnięcie technologii Just In Time, stosowanej przez trzy ostatnie dziesięciolecia w przemyśle samochodowym, do ciągłego podnoszenia kwalifikacji personelu. Filozofia takiego rozwiązania jest stosunkowo prosta: każdy pracownik, świadomy konieczności podnoszenia kwalifikacji, może w dowolnej chwili sięgnąć do zgromadzonych na serwerach zbiorów danych, informacji czy metod wykonywania pracy.

Wszystko możliwe jest dzięki sieci intranetowej, która pozwala na łączność z "korporacyjnym mózgiem" z każdego miejsca w firmie. Do tego istnieje najczęściej możliwość połączenia się z wewnętrzną siecią komputerową przez internet i korzystania z zasobów bibliotek będąc w każdym miejscu na Ziemi.

Przedsiębiorstwa, które wdrożyły kompletne systemu e-learningu, wymieniają trzy główne korzyści płynące z ich stosowania:

- zwiększenie szybkości i skuteczności zdobywania wiedzy, a co za tym idzie możliwość precyzyjnej selekcji informacji oraz doboru tempa uczenia dla każdego pracownika,

- redukcja kosztów związanych ze szkoleniami, ponieważ w wielu przypadkach nie jest konieczne wynajmowanie zewnętrznych firm szkoleniowych, a także pozbawianie firmy na jakiś czas pracowników, którzy biorą udział w tradycyjnym szkoleniu,

- atrakcyjna forma bazująca na wykorzystaniu multimedialnych komputerowych, co nadal jest dużą atrakcją dla większości pracowników i sprzyja podnoszeniu kwalifikacji.

E-learning ma także dużą rzeszę krytyków. Fakt, że trudno sobie wyobrazić, nawet przy wykorzystaniu multimediów, szkoleń z komunikacji albo asertywności. Komputer z pewnością jeszcze długo nie zastąpi uczestnictwa w profesjonalnie prowadzonym szkoleniu, z którego pozostają nie tylko encyklopedyczne wiadomości, ale również styl i charyzma trenera. E-learning świetnie natomiast nadaje się do przekazywania wiedzy bardziej skodyfikowanej, takiej jak rachunkowość, prawo czy informatyka.

Trzon metody kształcenia nazywanej e-learningiem stanowią edukacyjne programy komputerowe. Popularność tej formy nabywania wiedzy przez pracowników wzrosła na tyle, że w ostatnich latach budowany jest standard tworzenia programów do e-learningu o nazwie SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Głównymi organizacjami, które angażują się w jego tworzeniu są:

Advanced Distributed Learning (ADL) Initiative, amerykańska agencja rządowa, nastawiona na tworzenie standardów e-learningu umożliwiających obniżanie kosztów działania firm. Jest głównym propagatorem SCORM.
www.adlnet.org

IMS Global Learning Consortium, Inc. - zrzesza przedsiębiorstwa i instytucje edukacyjne, np. Microsoft, Cisco, Apple, Sun Microsystems, IBM oraz uniwersytety w Berkeley i Cambridge. Głównym celem działalności tej organizacji jest rozwijanie narzędzi e-learningu.
www.imsglobal.org

Aviation Industry CBT Committee (AICC) - zrzesza organizacje w głównym stopniu związane z przemysłem lotniczym. Nastawiona jest na pomoc firmom we wdrażaniu systemów szkoleniowych opartych na technologii CBT (Computer-Based Training).
www.aicc.org

IEEE Learning Technology Standrards Committee (LTSC) - zajmuje się rozwijaniem technologii intranetowych.
www.ltsc.ieee.org

ISO/IEC JCT1 SC36 Information Technology for Learning, Education and Training - jest komisją ISO, która rozwija międzynarodowe standardy technologii informatycznych w takich zakresach jak edukacja, nauka i szkolnictwo wyższe.
www.jtc1sc36.org

Ocena 2.48/5 (49.62%) (316 głosów)

Komentarze:  Dodaj komentarz:


  Temat:
  Twój nick:
  Komentarz:
   

  Prosimy o kulturę wypowiedzi. Komentarze zawierające niecenzuralne zwroty, bądź obrażające inne osoby będą usuwane. Kod HTML w wypowiedziach jest niedozwolony. Wydawca nie odpowiada za treść komentarzy.