Turystyka w internecie

Autor: Gemius SA, dodano: 10-03-2005
Kategoria: Publicystyka

Lipiec to miesiąc najwyższej oglądalności internetowych serwisów turystycznych, jednak niewiele mniejszą średnią liczbę użytkowników odnotowano na tych witrynach pod koniec roku, w grudniu - wynika z raportu "Turystyka w internecie. Jesień-Zima 2004"

Celem raportu opracowanego przez Gemius SA jest analiza oglądalności i profilu społecznego widowni witryn o tematyce turystycznej funkcjonujących w polskim internecie w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Analiza zawiera m. in. rankingi najpopularniejszych witryn według zasięgu, średniej liczby sesji na użytkownika, czasu spędzanego w serwisie. W raporcie uwzględniono m. in. wyniki badań gemiusTraffic oraz Megapanel PBI/Gemius.

Dynamiczny wzrost rynku internetowego w Polsce skłania coraz większą liczbę firm do wykorzystywania tego medium w swojej działalności. I tak, według autorów opracowania, do najaktywniej działających w Internecie w 2004 roku branż zaliczyć można: finanse, telekomunikację, edukację oraz turystykę. Szczególną pozycję z punktu widzenia wykorzystania internetu zajmuje ostatni z wymienionych sektorów. Internet umożliwia podmiotom branży turystycznej nie tylko atrakcyjną prezentację swojej oferty, ale również bezpośrednią sprzedaż produktów i usług internautom łączącym się i z kraju i zza granicy.

Tabela 1. Serwisy turystyczne - firmowe i na witrynach portaliŹródło: Gemius SA, Raport "Turystyka w Internecie. Jesień - Zima 2004"

Analizę oglądalności poszczególnych serwisów turystycznych w ostatnim kwartale 2004 roku przeprowadzono na podstawie danych z listopada.

W procesie przygotowywania raportu pod uwagę brano trzy grupy witryn, które były uwzględnione w badaniu Megapanel PBI/Gemius w listopadzie 2004 roku:

1. serwisy turystyczne na witrynach portali,
2. firmowe serwisy turystyczne (pkt. 1 i 2, Tabela 1),
3. pozostałe serwisy turystyczne (Tabela 2).


Jak czytamy w raporcie, w listopadzie 2004 roku najpopularniejszym ze wszystkich uwzględnionych w analizie serwisów turystycznych była część portalu Onet.pl poświęcona turystyce ("pasaż turystyczny"). Serwis ten odwiedziło w analizowanym miesiącu 12,3 proc. użytkowników internetu. Na dalszych miejscach - z zasięgiem nie przekraczającym 3 proc. - znalazły się: serwis pilot.pl, udostępniający interaktywną mapę Polski oraz część dotycząca turystyki portalu Wirtualna Polska (http://turystyka.wp.pl).

Serwisami, na które użytkownicy powracali najczęściej (średnia liczba sesji na użytkownika) okazały się spanie.pl oraz triada.pl. Z kolei serwisy, na których spędzono przeciętnie najwięcej czasu to wczasy.net.pl oraz triada.pl. Na pierwszym z nich spędzono średnio prawie 15, a na drugim - nieco ponad 14 minut.

Jak wynika z badań Gemius SA miesiącem, w którym obserwuje się największy wzrost oglądalności serwisów turystycznych jest lipiec. Wyraźny wzrost zainteresowania ofertą turystyczną przypada również na listopad i grudzień. Mimo to oglądalność serwisów turystycznych w sezonie świąteczno-noworocznym jest średnio o jedną czwartą niższa niż w sezonie letnim.

Tabela 2. Serwisy turystyczne - pozostałeŹródło: Gemius SA, Raport "Turystyka w Internecie. Jesień - Zima 2004"

W celu bardziej szczegółowego przedstawienia wyników oglądalności serwisów turystycznych strony objęte analizą podzielono ponadto na dwie kategorie oraz wyłączono z analizy serwisy będące częścią największych polskich portali.

Do pierwszej kategorii przypisano serwisy poświęcone wyłącznie turystyce krajowej. W tej grupie największy odsetek internautów odwiedzał strony pilot.pl oraz spanie.pl.

Do kategorii drugiej zaklasyfikowane zostały serwisy zawierające również lub przede wszystkim oferty wypoczynku za granicą. W tej kategorii serwisami, które odwiedziła największa liczba użytkowników, okazały się wakacje.pl oraz eurorest.net. Jak pokazała przeprowadzona przez Gemius SA analiza, pomimo podobnego zainteresowania użytkowników możliwościami wyjazdów krajowych i zagranicznych, zdecydowana większość internautów po przeanalizowaniu ofert decyduje się na wyjazd na terenie Polski.

W raporcie nie zabrakło także zestawienia serwisów najchętniej odwiedzanych z lokalizacji zagranicznych. Serwisem, w którego widowni użytkownicy zagraniczni stanowią największy udział (39,3 proc.) był serwis poland.com i ten przykład, według autorów, wskazuje, że istnieje realne zapotrzebowanie wśród internautów na informacje w językach obcych na temat naszego kraju oraz oferty turystycznej. Oferta językowa jest nieco zaniedbywana wśród wydawców.

Jaki jest profil społeczny korzystających z serwisów turystycznych on-line? Informacje zawarte w raporcie wskazują, że wśród użytkowników, którzy w listopadzie 2004 roku odwiedzili przynajmniej jeden serwis turystyczny, jest - w porównaniu do całej populacji użytkowników internetu - znacznie mniej najmłodszych internautów, czyli liczących 14 lat lub mniej. Udział tej kategorii wiekowej w grupie odwiedzających serwisy turystyczne wynosi 6,3 proc., a wśród ogółu internautów - 14 proc.

Z serwisów turystycznych nieco częściej korzystają mężczyźni niż kobiety. Tendencję taką można zaobserwować bez różnicy na to, czy serwis funkcjonuje niezależnie, czy też stanowi część portalu. Największy udział wśród użytkowników serwisów turystycznych stanowią osoby młode, w wieku 15-24 lata. Większość korzystających z serwisów turystycznych to osoby z wykształceniem co najmniej średnim lub niepełnym średnim. Informacji o ofertach turystycznych w internecie poszukują najczęściej osoby codziennie łączące się z siecią - ponad 64 proc. osób, które odwiedzają serwisy turystyczne korzysta z internetu codziennie lub prawie codziennie.

Charakterystyka użytkowników serwisów turystycznych - wiek
Charakterystyka użytkowników serwisów turystycznych - staż w internecie
Profil widowni serwisów oferujących wypoczynek w kraju i za granicą - wykształcenieŹródło: Megapanel PBI/Gemius, listopad 2004

Dynamika oglądalności serwisów internetowych poświęconych turystyce i organizacji wypoczynku jest skuteczną miarą faktycznego zainteresowania internautów podróżami. Trendy zauważone na podstawie analizy odwiedzin na witrynach o tej tematyce funkcjonujących w polskim internecie wykazują sezonowe wahania, odpowiadające w dużym stopniu trendom w natężeniu ruchu turystycznego, które obserwuje się na podstawie analiz Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych instytucji monitorujących branżę turystyczną w naszym kraju. Monitorowanie natężenia ruchu na witrynach internetowych oraz poszczególnych sekcjach serwisu może więc w istotny sposób pomóc w formułowaniu ofertowej odpowiedzi na oczekiwania klientów oraz dostarczać podstaw do prognozowania realnego zainteresowania usługami turystycznymi on-line w określonym przedziale czasowym. Treści zawarte w raporcie stanowią zatem nieocenione wskazówki dla prowadzących serwisy o tematyce turystycznej.

Kolejny raport "Turystyka w Internecie. Wiosna-Lato 2005" Webinside.pl oraz Gemius SA opublikują na początku października br.

Ocena 2.62/5 (52.3%) (382 głosów)

Komentarze:  Dodaj komentarz:


  Temat:
  Twój nick:
  Komentarz:
   

  Prosimy o kulturę wypowiedzi. Komentarze zawierające niecenzuralne zwroty, bądź obrażające inne osoby będą usuwane. Kod HTML w wypowiedziach jest niedozwolony. Wydawca nie odpowiada za treść komentarzy.