Sukces na odległość

Autor: Michał Piotrowski, dodano: 06-02-2004
Kategoria: Publicystyka

Internet wkracza do każdej sfery - także do sfery gospodarki. Minęły czasy, kiedy liczył się ten, kto produkował dużo - dzisiaj czynnikiem decydującym o sukcesie jest informacja. Powstanie Internetu wywołało we współczesnym świecie lawinowe zmiany.

Tempo rozwoju nowego medium wskazuje na to, iż odgrywać on będzie kluczową rolę w światowej gospodarce.

Już niedługo wartość przedsiębiorstwa nie będzie mieć nic wspólnego z wysokością kapitału i zyskami, świadczyć zaś o niej będą takie czynniki jak pomysł i charakter usług. Nowa gospodarka stwarza nowy rynek - funkcjonujący bez przerwy i nie znający problemu odległości.

World Wide Web

Główna atrakcyjność Internetu jako medium handlowego wynika z jego globalnego zasięgu i dużych multimedialnych możliwości. No i oczywiście z jego dostępności przez całą dobę i przez siedem dni w tygodniu. W chwili obecnej z globalnej sieci korzysta około 220 milionów użytkowników, którzy zainteresowani są najróżniejszymi ofertami. Nie dziwi więc, że również wybór towarów oferowanych przez sieć jest coraz szerszy - od książek, po ubrania i kosmetyki.

Globalna dostępność Internetu i brak jakichkolwiek barier i ograniczeń, które istnieją w przypadku tradycyjnego handlu, wymusza ogromną konkurencję. Nie jest bowiem sztuką zaistnieć na internetowym rynku - ale dotrzymać pola najlepszym jest już zadaniem dość trudnym.

Głównym atutem internetowego rynku jest szeroki dostęp do informacji. Dzięki rozbudowanej globalnej Sieci istnieje możliwość łatwego przygotowania, a potem również modyfikowania oferty handlowej. Natomiast dzięki szerokim możliwościom multimedialnym elektroniczna forma sprzedaży zaczyna skutecznie konkurować ze wszystkimi znanymi dotychczas sposobami handlu. Ponadto wykorzystując Sieć można prowadzić skuteczne badania rynku.

Nowe medium

Najbardziej rozbudowanym elementem e-biznesu jest reklama. Internet wydaje się być medium wprost stworzonym dla szeroko pojętych działań marketingowych. Znacznie różni się jednak od znanych dotychczas - tradycyjnych nośników reklamy, jak prasa, radio i telewizja określanych mianem mediów typu push. Internet jest natomiast określany medium typu pull. Różnica polega na tym, że tradycyjne media niejako same podsuwają określoną dawkę informacji starając się przyciągnąć uwagę odbiorcy szatą graficzną, kolorem itp. We wszystkich takich przypadkach odbiorca pozostaje jednak bierny - nie może bowiem zareagować na daną reklamę. Natomiast w przypadku reklamy internetowej to właśnie odbiorca decyduje, na co da się skusić.

Najistotniejszą cechą reklamy internetowej jest właśnie jej interaktywny charakter. Dzięki niemu użytkownik bierze czynny udział w procesie reklamowym. Łatwiejsze jest również w tym przypadku dotarcie do określonych i wybranych grup docelowych, a także nawiązanie wzajemnych, partnerskich stosunków na linii klient-firma, dzięki indywidualnemu charakterowi odbioru medium internetowego.

Reklama internetowa dobrze usytuowana w zasobach sieci WWW uzyskuje znacznie większą skuteczność niż tradycyjna. Przy tym, Internet jest dziś jednym z najtańszych mediów reklamowych. Koszt zamieszczenia standardowej reklamy w zasobach Sieci na okres roku jest porównywalny np. z kosztem jednej 4-sekundowej reklamy telewizyjnej w godzinach o największej oglądalności. Przy tym nie można zapominać, iż reklama internetowa ma zasięg globalny.

Dzięki pojemności i innym możliwościom Internetu strategia reklamowa w przypadku tego medium może przybierać dowolne niemal formy - wszystko zależy od celu danej kampanii. Początkowo jedynym elementem reklamowym były proste bannery reklamowe w postaci aktywnych elementów graficznych najczęściej przybierających formę prostokąta, które umieszczano na stronie reklamobiorcy i które - po kliknięciu w nie - prowadziły wprost do reklamowanej strony. Obecnie stosuje się coraz bardziej zaawansowane technicznie rozwiązania umożliwiające prezentowanie np. ruchomej grafiki i dźwięku. Jedyną barierą w rozwoju nowych form reklamy elektronicznej jest przepustowość elektronicznych łączy. Odbiorca może bowiem czekać na wyświetlenie się wybranej przez niego strony WWW, jednak w przypadku okna reklamowego nie wykaże się już taką cierpliwością. Dlatego przyjmuje się, że objętość bannerów reklamowych powinna być jak najmniejsza, aby były one w stanie błyskawicznie wyświetlić się na monitorze. Za górną granice objętości bannera większość specjalistów przyjmuje 25 kB.

Po oczach

Współcześni twórcy bannerów sięgają po coraz bardziej zaawansowane techniki graficzne, a także implementacje video i audio. Coraz szerzej wykorzystywana jest również możliwość interakcji w reklamie on-line. Niektóre bannery nie spełniają już więc roli zwykłych "kierunkowskazów" przenoszących w wybrany obszar Sieci, ale pozwalają na przykład na wydrukowanie informacji bez przenoszenia się do danej strony, albo wręcz dokonania całej transakcji jedynie z poziomu bannera.

Bannery umieszcza się najczęściej na początku, albo na końcu strony WWW. Obecnie najpopularniejszą formą tego typu reklamy są bannery animowane, gdyż budzą one o 25 proc. większe zainteresowanie odbiorcy niż bannnery statyczne. "Widzialność" a więc i skuteczność bannera można zwiększyć również poprzez umieszczenie na nim informacji "kliknij tutaj" (18 proc.), pytania lub prośby (15 proc.), lub obietnicy uzyskania prezentu (35 proc.).

Najnowszą odmianą bannerów animowanych są bannery interaktywne, które reagują bezpośrednio na działania użytkownika, np. zmieniają kolor po najechaniu na nie kursorem myszki.

Stosunkowo nową odmianą reklamy internetowej są tzw. pop-up windows. W tym przypadku kliknięcie w banner reklamowy powoduje otwarcie i wyświetlenie nowej, mniejszej strony WWW w osobnym oknie. Dzięki temu odbiorca może się zapoznać z treścią ogłoszenia pozostając nadal na oglądanej przez siebie stronie głównej. Odmianą pop-up window są również reklamy zwane intermercial. Są to nieduże okna reklamowe otwierające się samoczynnie w czasie ładowania zawartości przy przejściu odbiorcy z jednej strony WWW do innej. Ich wyświetlanie trwa zazwyczaj od 5 do 30 sekund, po czym reklamy te samoczynnie znikają.

Wirtualna pocztówka

Inną formą reklamy w Internecie jest tzw. "mailing", czyli reklama za pomocą poczty elektronicznej. Jest ona jeszcze tańsza i w pewnych przypadkach jeszcze efektywniejsza niż reklama za pomocą stron WWW. Wszystkie koszty związane są właściwie jedynie z doborem odpowiedniej bazy teleadresowej. Badania dowodzą, że z reklamą e-mailową skłonna jest się zapoznać znacznie większa ilość odbiorców, niż w przypadku reklamy umieszczonej na stronie WWW.

W przypadku "mailingu" trzeba mieć jednak na uwadze, iż przesyłanie wiadomości noszących znamiona reklamy na konta pocztowe osób, które nie wyraziły na to zgody (tzw. spam), jest niezgodne z internetową etykietą i zazwyczaj bywa źle widziane.

Umieszczając reklamę w Internecie trzeba umiejętnie dobierać jej lokalizację. Okazuje się bowiem, że umieszczenie reklamy na stronie o dużej oglądalności - np. na stronie wyszukiwarek i dużych portali internetowych wcale nie musi skończyć się sukcesem. Skuteczniejsze w przypadku określonego odbiorcy niemasowego jest bowiem umieszczenie informacji na stronie związanej z daną tematyką.

Klient u drzwi

Ostatnią, ale równie ważną co reklama zewnętrzna, formą marketingu internetowego jest budowa własnej strony internetowej. To, czy strona internetowa zostanie zapamiętana przez odbiorcę jako warta ponownego odwiedzenia, zależy od jej zawartości i konstrukcji. Najważniejsze, aby zawarte na niej informacje były sformułowane z myślą o kliencie, a nie o firmie. Wiele firm popełnia błąd, uważając, że najistotniejszym elementem strony internetowej jest ukazanie zdjęcia siedziby, podanie nazwisk zarządu, umieszczenie adresu i cennika. Tymczasem dla internetowego klienta najbardziej kluczowa jest możliwość kontaktu z firmą i uzyskania odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem, użytkowaniem, czy np. konserwacją i naprawą danego produktu.

Bardzo ważne jest, aby witryna internetowa firmy była bardzo często modyfikowana i uaktualniana. Świadomość stałego "ruchu" przyciąga ciekawość odbiorcy, który chce na bieżąco śledzić zmiany na interesującej go stronie. Nowymi informacjami mogą być np. galerie zdjęć, lub choćby aktualizowane bazy odnośników do innych ciekawych stron dotyczących danego zagadnienia. Nie można jednak zapominać, że zbytnie nagromadzenie elementów na stronie, lub jej nieumiejętne przygotowanie będzie wiązało się z wydłużeniem czasu jej wyświetlania. A zbyt wolne ładowanie się strony może być przyczyną zniecierpliwienia i rezygnacji odbiorcy (przeciętnie cierpliwość internautów kończy się po 20-30 sekundach). Należy również pamiętać, żeby interfejs użytkownika był przejrzysty i zrozumiały dla przeciętnego użytkownika.

Związana z publikacją własnej strony WWW jest również strategia marketingowa polegająca na rozsyłaniu poprzez e-mail subskrybentom informacji zachęcającej do zapoznania się z nowościami na tejże stronie. Zazwyczaj informacja taka przyjmuje formę newslettera, który zawiera podstawowe informacje wraz z odnośnikami przenoszącymi zainteresowanych odbiorców wprost do konkretnych miejsc na opisywanej stronie.

Wykorzystanie światowej sieci internetowej nabiera coraz większego rozmachu. Analitycy przewidują, że ilość transakcji przeprowadzanych drogą elektroniczną już za rok osiągnie dziesięciokrotnie wyższy poziom, niż obecnie. Dla wszystkich firm chcących utrzymać swoją pozycję na rynku oznacza to, że muszą się one dostosować do nowych prawideł, którymi rządzi się e-gospodarka.

Korzyści handlu elektronicznego:

  szybka i tania łączność z partnerami i klientami
  promocja i sprzedaż w systemie 24 godzinnym
  znajdowanie nowych rynków zbytu, partnerów, dostawców
  tworzenie bazy klientów oraz sieci zaopatrzenia i dystrybucji
  tania i szybka dystrybucja towarów i usług, które mogą być przesyłane w formie elektronicznej
  obniżenie kosztów operacyjnych
  wydajniejsza i szybsza obsługa klientów
  uproszczenie i przyspieszenie procesu realizacji zamówień i wymiany dokumentów handlowychZalety reklamy on-line:

  Niski koszt przy praktycznie nieograniczonym zasięgu reklamy
  Dynamika rozwoju Internetu - w niedalekiej przyszłości stanie się on równie popularny, jak telewizja
  Dokładność z jaką można skierować reklamę do konkretnej grupy odbiorców
  Multimedialny charakter przekazu
  Interaktywność reklamy
  Łatwy kontakt na płaszczyźnie klient-sprzedawca
  Zawsze aktualne informacje
  Nieograniczona czasowo dostępność reklamy
Ocena 2.79/5 (55.78%) (569 głosów)

Komentarze:  Dodaj komentarz:


  Temat:
  Twój nick:
  Komentarz:
   

  Prosimy o kulturę wypowiedzi. Komentarze zawierające niecenzuralne zwroty, bądź obrażające inne osoby będą usuwane. Kod HTML w wypowiedziach jest niedozwolony. Wydawca nie odpowiada za treść komentarzy.