Psychologia sukcesu: Charakterystyka geniuszu

Autor: dr Aleksander Łamek, dodano: 23-07-2003
Kategoria: Publicystyka

Tony Buzan w jednej ze swoich książek podjął się opisania, na podstawie biografii stu wielkich ludzi, cech charakterystycznych, łączących wszystkich geniuszy.

Cechy te pojawiają się u wszystkich genialnych postaci, niezależnie od tego czy są to artyści, lekarze, inżynierowie czy przedstawiciele innych dziedzin.

Owe dwadzieścia elementów geniuszu to:


1. Wizja
"Wizja" mówi o tym jak silnie i dokładnie masz sprecyzowany cel osiągnięcia sukcesu w dziedzinie, na której skoncentrowane są Twoje ambicje. Dobrze specyzowana wizja jest:
- jednoznaczna i precyzyjnie opisana
- zwizualizowana w wyobraźni
- dokładnie zrozumiana.
Wizja takiego celu stanowi światło przewodnie prowadzące Cię w Twoich działaniach.

2. Pożądanie
Siła pasji, determinacji do osiągnięcia Twoich wizji, celów i misji. Wielcy geniusze opisywali swoje własne pożądanie osiągania wizji jako palące, lub jako przemożny głód.

3. Wiara
Geniuszy charakteryzuje wiara w siebie i we własne otoczenie. Wiara daje im siłę psychiczną oraz fizyczną do osiągnięcia wymarzonych wizji. Wiara jest dla geniuszy szczególnie ważnym elementem, ponieważ jest zwykle atakowana przez tych, którzy nie rozumieją nowatorskich wizji.

4. Poświęcenie
Poświęcenie jest kombinacją pożądania i wiary. Poświęcenie oznacza przekonanie do działania zgodnego z wizją, wzmacnianego przez pożądanie i wiarę. Cechą charakterystyczną większości geniuszy jest publiczne deklarowanie poświęcenia do realizacji wybranych przez nich wizji.

5. Planowanie
Planowanie wymaga jasności opisu, oraz precyzji krótko-, średnio- i długoterminowych planów realizacji wymarzonej wizji. Jeśli osiągnięcie celu wymaga współpracy grupy, planowanie oznacza również jasne i precyzyjne wyjaśnienie zaangażowanym osobom kroków niezbędnych do osiągnięcia celu.

6. Wytrwałość
Większość znanych geniuszy cechowała się wytrwałością w realizacji ustalonych celów nawet w obliczu silnych przeciwności losu, z jakimi się spotykali, takich, wobec których inni ludzie dawno by zrezygnowali.
Thomas Edison po bezskutecznym wypróbowaniu ponad 5 tysięcy sposobów zamiany elektryczności na światło został posądzony o szaleństwo w obliczu swojej determinacji do kontynuowania poszukiwań.

7. Uczenie się na własnych błędach
Wielcy ludzie charakteryzują się bardzo ciekawą umiejętnością traktowania każdego, nawet najbardziej nieprzyjemnego błędu, jako kolejnego kroku do osiągnięcia ustalonego celu.

8. Wiedza
Geniusze są znani z ogromnego pragnienia wiedzy i dogłębnego zrozumienia problemów, którymi się zajmują, a często także w wielu innych dziedzinach. Przykłady Da Vinci, Einsteina, Newtona, Kopernika pokazują, że aby aspirować do genialnych odkryć człowiek musi posiadać ogromną bazę wiedzy, na kanwie której mogą rozbłysnąć iskierki nowych myśli i odkryć.

9. Alfabetyzm umysłowy
Zwyczajny alfabetyzm oznacza znajomość alfabetu i umiejętność jego wykorzystania do odczytywania słów i zdań oraz nadawania im znaczenia. Alfabetyzm numeryczny to zdolność do rozumienia i posługiwania się liczbami na coraz bardziej skomplikowane sposoby.


Alfabetyzm umysłowy jest wśród nich najważniejszy i najtrudniejszy. Oznacza on znajomość "alfabetu mózgu", a więc sposobu, w jaki mózg pracuje, jak jest zbudowany, dzięki czemu możliwe jest optymalne jego wykorzystanie do pamiętania, uczenia się i twórczego rozwiązywania problemów. Chociaż znajomość anatomii i sposobu funkcjonowania mózgu jest niedawnym odkryciem, to jednak na przestrzeni dziejów wielcy ludzie mieli wspaniałą intuicję co do sposobu funkcjonowania własnego umysłu, dzięki czemu mogli rozwinąć wspaniałe techniki zapamiętywania, a także często byli wspaniałymi nauczycielami.

10. Wyobraźnia
Zdolność do tworzenia obrazów w umyśle, do wizualizacji myśli i idei, a także planów i celów. Ciekawym przykładem wykorzystania wyobraźni w realizacji swoich celów jest Michał Anioł, który zajmował się na pewnym etapie życia usuwaniem z własnej drogi tych elementów, które nie były uwzględnione w jego wizji, w jego wyobrażeniu własnego życia, aż w końcu to co pozostało było rzeczywistym odzwierciedleniem jego wyobrażeń.

11. Pozytywne nastawienie
Realistyczne pozytywne nastawienie różni się zasadniczo od myślenia życzeniowego. Jest to otwartość na każdą możliwość wydobycia maksimum efektu z dowolnej sytuacji w życiu. To precyzyjne oszacowanie zdarzeń i zjawisk pod kątem maksymalizacji szans powodzenia. To również rodzaj wiary w siebie, która sprawia, że w każdej sytuacji dostrzegamy jakiś aspekt pozytywny, szansę znalezienia się jeszcze bliżej wymarzonego celu.

12. Autosugestia
Stopień aktywnego, pozytywnego "programowania siebie" skierowanego na osiągnięcie własnej wizji i celu. Wszyscy ludzie "programują siebie" poprzez wmawianie sobie w myślach różnych rzeczy, a psychologowie twierdzą że w 90% przypadków to programowanie jest negatywne. Wszyscy geniusze mają przynajmniej taką samą proporcję pozytywnych autosugestii.

13. Intuicja
Intuicja to zdolność do "wyczuwania" lub "odczuwania" dostępnych potencjalnie możliwości i określania szans odniesienia sukcesu w każdej sytuacji. Mechanizmy intuicji są bardzo trudne do zdefiniowania, można ją określić jako zdolność mózgu do przejrzenia w ułamku sekundy wszystkich wydarzeń z całej historii życia człowieka i na ich podstawie określenia przewidywanego wyniku analizowanej sytuacji. Oczywiście, aby korzystać efektywnie z intuicji trzeba umieć wsłuchać się w podpowiedzi własnego umysłu.

14. Grupa doradcza (zewnętrzna)
Grupa doradcza to bezpośrednie otoczenie człowieka, to ci wszyscy, którzy mogą na niego wpływać i doradzać mu. Wielcy geniusze nigdy nie są samotnikami, zaskakująco często są otoczeni przez uczniów, doradców czy przyjaciół, z którymi dyskutują o pasjonujących ich zjawiskach. Bill Gates (Microsoft) i Jeff Bezos (Amazon) zawsze zatrudniają najlepsze umysły, nie z uwagi na ich wiedzę, ale na ich inteligencję i potencjał rozwoju. W końcu, gdyby chodziło tylko o wiedzę, należałoby zatrudnić Encyklopedię Brytyjską w 24 tomach.

15. Grupa wspracia (wewnętrzna)
Wszyscy wielcy ludzie posiadają własnych wewnętrznych bohaterów, wzory do naśladowania. Im dokładniej sprecyzowane, klarowne, tym większy wpływ takich umysłowych doradców na działania człowieka.

16. Prawda i szczerość
Wielcy geniusze mają tendencję do szczerości wobec siebie, wobec swoich przyjaciół i swojego otoczenia. Mają także olbrzymi szacunek dla prawdy jako wartości samej w sobie.

17. Odwaga
Można odnieść wrażenie, że wielcy ludzie mają w sobie mniej obaw niż przeciętny człowiek. Prawda jest najczęściej zupełnie inna: wielcy mają więcej obaw i niepewności, ale także dużo więcej niż przeciętny człowiek odwagi do ich pokonywania. Mając wielkie wizje, olbrzymie pasje, obawa o ich niepowodzenie jest również olbrzymia i wymaga niesamowitego wysiłku i odwagi w pozostawaniu na "właściwym kursie".

18. Kreatywność i elastyczność
Geniusz przejawia się w zdolności do tworzenia nowych pomysłów i idei, do spojrzenia z innej strony na znane zjawiska, do rozwiązywania problemów w nieszablonowe sposoby oraz do myślenia syntetycznego, a także do utrzymywania otwartości umysłu i ciekawości nowych zjawisk. Największe bitwy w dziejach historii nie były wygrywane przewagą liczebną, ale geniuszem dowódców i wiarą armii w decyzje tych dowódców.

19. Zamiłowanie do zadania
Zamiłowanie to przejawia się nie tylko poprzez pasję do realizacji wąskiego postawionego przed sobą celu, ale także do wizji implikacji, jakie ze sobą niesie realizacja tego przedsięwzięcia. Zamiłowanie do realizacji własnych wizji przenosi się często także na chęć dzielenia się z innymi własną wiedzą i odkryciami - dlatego też większość znanych geniuszy była wspaniałymi nauczycielami.

20. Energia
Wszyscy wielcy geniusze, bez wyjątku, charakteryzują się nadprzeciętną energią zarówno fizyczną i psychiczną. Wszystko wskazuje na to, że kiedy umysł ma jasną i spójną wizję celu, wyrażoną wszystkimi dziewiętnastoma wymienionymi przejawami geniuszu, przejawia się to w postaci właśnie ogromnego ładunku energii, jaki przepełnia człowieka i popycha go do kolejnych działań w kierunku realizacji wymarzonych wizji.


Artykuł pochodzi z serwisu www.ABCkursy.pl

Ocena 2.67/5 (53.38%) (320 głosów)

Komentarze:

  • Sliv.
    Dodał: Buddy. data: 2012-12-29
    Prócz punktu z samotnością, śmiem radzić Wam, bo jestem GENIUSZEM.


Dodaj komentarz:


Temat:
Twój nick:
Komentarz:
 

Prosimy o kulturę wypowiedzi. Komentarze zawierające niecenzuralne zwroty, bądź obrażające inne osoby będą usuwane. Kod HTML w wypowiedziach jest niedozwolony. Wydawca nie odpowiada za treść komentarzy.