Komponenty we Flashu MX

Autor: Kamil Kierzkowski, dodano: 22-11-2003
Kategoria: Programowanie i tworzenie

Komponenty są jednym z nowych typów narzędzi we Flashu MX. Pozwalają one na tworzenie interaktywnych elementów prezentacji, takich jak pola wyboru, rozwijane listy, przyciski itp.

Znajdują się na palecie komponentów którą otwieramy klawiszami [Ctrl+F7]. Charakteryzuje je funkcjonalność i prostota w użyciu. Umieszczenie ich w naszej prezentacji ogranicza się do przeciągnięcia wybranego komponentu na obszar roboczy. Poniżej zapoznamy się kolejno z każdym z komponentów.

Komponent Check Box.

 


Rys. 1. Komponent Check Box.
Komponentu tego używamy, gdy chcemy dać użytkownikowi możliwość wyboru jednej lub kilku opcji. Wybór następuje poprzez zaznaczenie pola wyboru. Po przeciągnięciu pola Check Box na obszar roboczy, w panelu properties mamy do dyspozycji następujące parametry:
· Label - etykieta jaka będzie wyświetlona obok pola wyboru,
· Initial Value - parametr dzięki któremu decydujemy o wartości początkowej komponentu (true - aktywny, false - nieaktywny),
· Label Placement - wybieramy tu, czy etykieta będzie umieszczona z prawej, czy z lewej strony komponentu,
· Change Handler - wpisujemy tu nazwę funkcji która będzie wywoływana podczas zmiany statusu komponentu.

Komponent Combo Box.

 


Rys. 2. Komponent Combo Box.
Komponent ten to rozwijana lista, z której użytkownik może wybrać jedną z dostępnych pozycji. Parametry komponentu:
· Editable - mamy możliwość ustalenia tu, czy komponent ma być edytowalny (true), czy nie (false). Domyślną wartością jest false. Edytowalny komponent posiada możliwość wpisywania tekstu po opublikowaniu animacji,
· Labels - parametr ten jest tablicą, w której przechowywane są etykiety znajdujące się na rozwijanej liście,
· Data - tablica ciągów tekstowych przypisywanych do etykiet listy,
· Row Count - mamy tu możliwość ustalenia liczby wierszy jakie zostaną rozwinięte, jeżeli umieścimy więcej wierszy niż zadeklarujemy w parametrze Row Count, pojawi się pasek przewijania,
· Change Handler - parametr posiadający taką samą funkcję jak komponent Check Box.

Komponent List Box.

 


Rys. 3. Komponent List Box.
Komponent ten jest podobny do komponentu Combo Box, jednak nie jest to lista rozwijana tylko wyświetlana w polu o stałych rozmiarach. Posiada on ponadto możliwość zaznaczania wielu elementów. Parametry komponentu:
· Labels - podobnie jak w poprzednich przypadkach przechowywane tu są etykiety wyświetlane na liście,
· Data - zawiera ciągi tekstowe przypisane do etykiet listy,
· Select Multiple - ustawiamy tu czy użytkownik będzie mógł zaznaczyć więcej niż jeden element (true), czy nie (false),
· Change Handler - przechowujemy tu ciąg tekstowy zawierający nazwę funkcji wywoływanej po wybraniu dowolnego elementu.

Komponent Push Button.

 


Rys. 4. Komponent Push Button.
Jest to najprostszy komponent dostępny we flashu MX. Posiada on jedynie dwa parametry:
· Label - etykieta wyświetlana na przycisku,
· Click Handler - nazwa funkcji wywoływana po kliknięciu przycisku.

Komponent Radio Button.

 


Rys. 5. Komponent Radio Button.
Komponent bardzo podobny do Check Box, różnią się one tym, że w komponencie Radio Button tylko jeden element może być aktywny. Radio Button w porównaniu do poprzednich komponentów posiada dwa dodatkowe parametry:
· Initial State - określa czy po opublikowaniu animacji komponent powinien być aktywny (true), czy nieaktywny (false),
· Group Name - pozwala tworzyć kilka grup z danymi komponentami, parametr ten zawiera nazwę danej grupy.

Komponent Scroll Bar.

 


Rys. 6. Komponent Scroll Bar.
Komponent ten to pasek przewijania. Pozwala on na przewijanie zawartości dynamicznych pól tekstowych. Posiada dwa parametry:
· Target TextField - zawiera nazwę dynamicznego pola tekstowego, które chcemy przewijać,
· Horizontal - ustalamy czy pasek przewijania ma być umieszczony pionowo (false), czy poziomo (true).

Komponent Scroll Pane.

 


Rys. 7. Komponent Scroll Pane.
Komponent posiada takie same możliwości jak Scroll Bar, jednak możemy stosować go również do Movie Clipów. Posiada następujące parametry:
· Scroll Content - zawiera nazwę klipu filmowego, który chcemy umieścić w komponencie,
· Horizontal Scroll, Vertical Scroll - możliwość ustawienia czy wyświetlać poziomy i pionowy pasek przewijania,
· Drag Content - ustalamy tu, czy użytkownik będzie miał możliwość przewijania zawartości okna za pomocą myszki.

Wygląd każdego z powyższych komponentów możemy modyfikować edytując poszczególne elementy, dzięki temu możemy dostosować wygląd wszystkich elementów do własnej strony lub prezentacji. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam na forum.

Ocena 2.8/5 (56.1%) (487 głosów)

Komentarze:  Dodaj komentarz:


  Temat:
  Twój nick:
  Komentarz:
   

  Prosimy o kulturę wypowiedzi. Komentarze zawierające niecenzuralne zwroty, bądź obrażające inne osoby będą usuwane. Kod HTML w wypowiedziach jest niedozwolony. Wydawca nie odpowiada za treść komentarzy.