120 ułatwień Photoshopa

Autor: Trevor Morris, dodano: 31-07-2003
Kategoria: Projektowanie WWW

Ucząc się programu graficznego z kursu, często nie dostrzegamy wielu ukrytych opcji jakie jeszcze posiada. W artykule tym znajdziecie 120 rad jak ułatwić i przyspieszyć pracę w programie Photoshop.

Poniżej znajduje się opis tylko części tego, co potrafi Photoshop. Ten potężny, a jednocześnie przyjemny w użytkowaniu program, jest perfekcyjnie wykonany - posiada intuicyjny i przejrzysty interface (wbrew ogromnemu arsenałowi narzędzi i opcji). Nawet pracując wiele lat z kolejnymi jego wersjami, dziwię się, że nadal znajduję w nim nowe ułatwienia i nie spotkane dotąd możliwości. Jednocześnie wątpię, że jest ktoś, kto mógłby powiedzieć, że wie wszystko o Photoshopie (może za wyjątkiem programistów z Adobe :-) Tych 120 poniższych wskazówek, pomoże Wam (zarówno początkującym jak i zaawansowanym) wydobyć z Photoshopa tę ukrytą funkcjonalność, która sprawi, że wykonywanie nawet złożonej pracy będzie szybsze i skuteczniejsze, nauczy Was tego o czym wcześniej nie mieliście nawet pojęcia...

Dla waszej wygody, tipsy podzielone są w poniższe kategorie:

Interface
Narzędzia
Opcje
Selekcje
Warstwy
Linijki i linie pomocnicze
Nawigacja i skróty klawiszowe
Duplikacja
Tekst
ImageReady

Zanim zaczniemy, poniżej mała informacja:
w opisach podaję skróty klawiszowe, zamiast nazw opcji w menu (wszędzie tam, gdzie to tylko jest możliwe) dla użytkowników MAC'a: Ctrl = Apple, Alt = Option (np. Ctrl+Alt+D = Apple+Option+D); prawy klawisz = Option + klik

Interface

Prawdopodobnie wiecie, że wciśnięcie klawisza Tab ukrywa pasek narzędzi i palety. Jednak możecie także wcisnąć Shift+Tab aby ukryć tylko palety (pasek narzędzi nadal zostanie widoczny).
Podczas kliknięcia na belkę palety, z wciśniętym klawiszem Shift, paleta zostanie automatycznie przesunięta do najbliższej krawędzie okna Photoshopa.
Minimalizacja palet odbywa się poprzez podwójne kliknięcie na belce. Używając przycisku minimalizacji na belce palety, przełączamy się pomiędzy: trybem kompaktowym (minimalna ilość opcji / widok zawartości) a trybem zawartości (widok wszystkich opcji palety / zawartość).
W Photoshopie 6.0 można także zminimalizować pasek narzędzi, poprzez podwójne kliknięcie na jego belce.
Wciśnij Enter (lub kliknij dwa razy na ikonce narzędzia na pasku narzędzi) aby uaktywnić paletę opcji, dla aktualnie wybranego narzędzia.

(dop. tłum) W Photoshopie 6.0 opcje narzędzi prezentowane są na nowym pasku opcji i uaktywniają się także samoczynnie. Wciśnięcie zaś klawisza Enter umożliwia edycję wartości numerycznych w opcjach wybranego narzędzia.

Do powiększania podglądu aktualnej grafiki można użyć pola Zoom znajdującego się w lewym dolnym rogu okna Photoshopa. Dzięki niemu można szybko wpisać pożądany poziom powiększenia naszej grafiki bez kilkukrotnego używania narzędzia Zoom, z palety narzędzi. Po wpisaniu wartości i wciśnięciu Enter, podgląd grafiki zostanie powiększony (lub pomniejszony) do zadanego procentu widoczności. Aby ponownie uaktywnić pole Zoom, wystarczy wcisnąć Shift+Enter.

(dop. tłum) Pole Zoom w lewym dolnym rogu okna Photoshopa jest widoczne tylko wtedy, kiedy włączony jest pasek statusu (Window / Show Status Bar), gdyż jest ono integralną częścią tego paska.

Aby zmienić informacje o wielkości dokumentu na pasku statusu, kliknij na przycisku "" i z rozwiniętego menu wybierz inną właściwość.
Kliknij na pasku statusu, z lewej strony przycisku "", a zobaczysz jaką wielkość ma dokument w porównaniu do wielkości arkusza ustawionego w preferencjach strony (File / Page Setup). Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Alt: wyświetla informacje na temat rozdzielczości dokumentu w pikselach, trybie koloru (oraz liczbie kanałów) i ilości DPI. Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Shift: wyświetla informacje o Tiles.
Można zmienić kolor okna wokół grafiki, klikając narzędziem Paint Bucket z wciśniętym klawiszem Shift.
Aby z powrotem zmienić kolor okna na standardowy, trzeba ustawić przedni kolor (foreground) na wartości R192, G192, B192 i ponowić operację.

(dop. tłum) Takie wartości koloru, jakie podaje autor, dotyczą tylko sytuacji, kiedy użytkownik ma ustawiony standardowy schemat kolorów Windows. Jeśli masz inny schemat koloru, to odpowiadającym mu kolorem powinien być kolor elementu "obiekty 3W" ("Właściwości ekranu", zakładka "Wygląd").

W oknach dialogowych, w których istnieją możliwości zmiany ustawień (np. filtry), wciśnięcie klawisza Alt zamienia przycisk "Cancel" na "Reset", co umożliwia zresetowanie wartości w tym oknie dialogowym do wartości standardowych.
Do przełączania się w trybach "Precise Cursors on / off" można użyć klawisza Caps Lock.
Nie działa to, jeśli w preferencjach (Ctrl+K, Display & Cursors) jest włączone "precise".

(dop. tłum.) Nie mogę się tutaj zgodzić z autorem, gdyż to jednak działa... Nie można za to przełączyć się do trybu "standard" jeśli "painting cursors" ustawione jest na "brush size". I nie można przejść do trybu "brush size" jeśli w preferencjach jest ustawione "standard". Klawisz Caps Lock, służy wtedy do przełączania się między trybami "standard" i "precise".

Do przełączania się w trzech różnych trybach "Full screen", używamy klawisza "F" (lub trzech przycisków pod "Qucik Mask", na pasku narzędzi).
W trybie "Full Screen" można także włączać i wyłączać menu Photoshopa, używając kombinacji Shift+F.
Podwójne kliknięcie na pulpicie Photoshopa, jest równoznaczne z Ctrl+O (File / Open)
W palecie kolor (F6) można przełączać spektrum kolorów, klikając na tym spektrum z wciśniętym klawiszem Shift. Zmienić spektrum można również z menu kontekstowego po kliknięciu prawym klawiszem, lub wybierając odpowiedni jego model z menu palety.
Szybki dostęp do opcji: Canvas Size, Image Size i Duplicate, umożliwia nam menu otwierane kliknięciem prawego klawisz na belce tytułowej okna z grafiką.
Chwilowe przytrzymanie kursora myszki nad belka tytułową okna z grafiką, umożliwi nam wyświetlenie pełnej ścieżki dostępu do pliku nad którym pracujemy.
Dodanie nowego koloru do palety Swatches (Window / Show Swatches), można uzyskać poprzez kliknięcie lewym klawiszem na wolnej (szarej) części palety. Usuwamy kolor poprzez kliknięcie na niego z wciśniętym klawiszem Ctrl. Zamieniamy go, klikając z Shiftem. Umieszczenie nowego koloru w palecie pomiędzy dwoma istniejącymi kolorami, odbywa się poprzez kliknięcie z wciśniętymi klawiszami Alt i Shift, na którymkolwiek kolorze.

(dop. tłum.) Niestety umieszczanie nowego koloru między dwoma istniejącymi nie działa tak, jak to opisał autor (przynajmniej w wersji 6.0).

Do przenoszenia wartości koloru za pomocą copy / paste, można używać szesnastkowego zapisu koloru, który znajduje się w oknie "Color Picker". Tej metody można używać w samym Photoshopie jak i innych aplikacjach, które używają szesnastkowego zapisu wartości koloru.
Do powiększania i zmniejszania okna Curves (Ctrl+M / Image / Adjust / Curves), kliknij na przyciskach maksymalizacji i minimalizacji, umieszczonych w tym oknie.
W trybie zmaksymalizowanym, okno udostępnia siatkę o szerokości 256 pikseli (w zminimalizowanym tylko 171). Dla większej dokładności zaleca się używanie większej siatki, która umożliwia kontrolowanie 256 odcieni w obrazie.
Klikając na siatce z wciśniętym klawiszem Alt, zmieniamy gęstość siatki.
Wciśnięcie klawisza Alt zmienia przycisk "Auto" w przycisk "Options" (i przycisk "Cancel" w "Reset")

(dop. tłum.) Klikając na punkcie (deformującym krzywą) z wciśniętym klawiszem Ctrl, usuwamy ten punkt.

(Photoshop 6 i ImageReady) Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Alt, na trójkątną ikonkę (), zwija i rozwija wszystkie podrzędne elementy akcji, styli warstw, lub katalogów warstw.

Narzędzia

Aby narysować prostą linię jakimkolwiek narzędziem rysunkowym, po postawieniu pierwszego punktu przesuń kursor w odpowiednie miejsce i kliknij, jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Shift. Photoshop prostą linią połączy te dwa punkty.
Wciśnięcie klawisza Ctrl w jakimkolwiek momencie pracy z Photoshopem, daje dostęp do narzędzia Move [V]. Jednoczesne użycie Ctrl+Alt umożliwia duplikowanie aktualnej warstwy lub selekcji.
Wciśnięcie Spacji w jakimkolwiek momencie pracy, daje dostęp do narzędzia Hand [H].
Dostęp do narzędzia Zoom [Z] w dowolnym momencie pracy, uzyskać można poprzez wciśnięcie Ctrl+Space (tryb powiększania) lub Alt+Space (pomniejszanie).
Powiększanie i pomniejszanie grafiki można realizować także za pomocą kombinacji klawiszy. Ctrl+[+] powiększa, a Ctrl+[-] pomniejsza obszar w zakresie aktualnej wielkości okna. Aby powiększać obraz wraz z oknem, używaj dodatkowo klawisza Alt (np. Ctrl+Alt+[+]).
Podczas powiększania obrazu narzędziem Zoom, można dopasować wielkość okna do grafiki, uaktywniając "Fit On Screen", znajdujący się w palecie Options.
Za pomocą narzędzia Eyedropper [I] można także wybrać kolor dla tła. Wystarczy kliknąć na wybrany kolor z wciśniętym klawiszem Alt.
Przy użyciu narzędzia Color Sampler (Shift+I) w palecie Info (F8) (Window / Show Info) można monitorować zmiany w kolorach danego obrazka. W palecie Info przy poszczególnych numerach próbników podawane są wartości koloru przed i po zmianie. Reprezentacje trybu kolorów, można zmienić w opcjach palety. Żeby dodać nowy próbnik, wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu obrazka. Usunięcie próbnika odbywa się poprzez kliknięcie na wybranym próbniku z wciśniętym klawiszem Alt.

(dop. tłum.) ...lub wysunięcie go poza obręb grafiki (w przypadku gdy okno jest większe od materiału, nad którym aktualnie pracujemy).

Jednorazowo można używać maksymalnie czterech próbników.
Używając próbników podczas operacji na kolorach narzędziami Levels, lub Curves, przesuwać próbniki można z wciśniętym klawiszem Shift. Kasowanie próbników odbywa się poprzez kliknięcie na nim z kombinacją klawiszy Alt+Shift.
Dzięki narzędziu Measure [U] możemy zręcznie i precyzyjnie określać odległości pomiędzy interesującymi nas punktami (także po przekątnej). Za pomocą tego narzędzia można także mierzyć kąty. Informacje o mierzonym kącie wyświetlane są na palecie Info, więc upewnij się, że jest ona włączona (F8 lub Window / Show Info). Za pomocą narzędzia Measure [U] wykreśl odcinek wzdłuż linii, która ma być podstawą mierzonego kąta. Po wciśnięciu klawisza Alt wykreśl drugą linię, zaczynając od końcowego lub początkowego punktu poprzedniej linii. Wszystkie trzy wartości (długości obydwu linii i kąt zawarty pomiędzy nimi) wyświetlone zostaną w palecie Info.
Można przesuwać linie wykreślone narzędziem Measure, zwyczajnie chwytając z wciśniętym klawiszem myszki i przeciągając w odpowiednie miejsce. Kasowanie linii narzędzia Measure odbywa się poprzez przeciągnięcie ich poza obręb grafiki.

(dop. tłum.) ...lub przełączając się na inne narzędzie. Przeciągając końcowe punkty linii, można zmieniać mierzony kąt.

Kliknięcie na ikonce narzędzia z wciśniętym klawiszem Ctrl, resetuje ustawienia danego narzędzia, do ustawień standardowych.

(dop. tłum.) W Photoshopie 6.0 ta metoda nie działa. W zamian, na palecie Info (pasek konfiguracji narzędzia), wystarczy kliknąć na symbolu narzędzia i z otwartego menu wybrać Reset Tool lub Reset All Tools.

Używając któregokolwiek narzędzia rysunkowego lub malarskiego (także narzędzia Eraser), można zmieniać wielkość pędzla wciskając klawisze "[" (zmniejszanie) lub "]" (powiększanie).
Narzędzie Eyedropper [I] w Photoshopie 6.0 umożliwia kopiowanie szesnastkowej wartości koloru do systemowego schowka (Clipboard). Wystarczy kliknąć prawym klawiszem na wybranym z obrazka kolorze i z menu wybrać "Copy Color As HTML". Później, korzystając z opcji "paste" można tę wartość wkleić do każdego edytora tekstowego (np. ulubionego programu do budowania stron WWW).

Opcje

Aby ponownie użyć ostatniego filtra, można skorzystać ze skrótu Ctrl+F (Filter / Last Filter). Aby ponownie użyć ostatniego filtra z nowymi ustawieniami, do powyższej kombinacji dodaj klawisz Alt (Ctrl+Alt+F)
Sposób przenikania efektu (oraz tryb krycia) ostatniego filtru (bądź dopasowania) wywołujemy za pomocą kombinacji Ctrl+Shift+F (Filter / Fade Filter).
Jeśli skopiowałeś jakiś fragment grafiki do schowka systemowego (Clipboard), Photoshop automatycznie wstawi rozmiary tego fragmentu w polach szerokość i wysokość w oknie dialogowym New document [Ctrl+N] (File / New). Jeśli chcesz stworzyć nowy dokument o wielkości poprzedniego fragmentu jaki był kopiowany do schowka, wystarczy do tej kombinacji dodać klawisz Alt [Ctrl+Alt+N).

(dop. tłum.) Automatyczne wstawianie rozmiarów obrazu ze schowka, w oknie dialogowym New Document, działa dla wszystkich kopiowanych elementów graficznych - także, jeśli do kopiowania użyjesz klawisza Print Screen. Kopiując np. tekst w Wordzie, czy kilka komórek w Excelu, także masz możliwość wklejenia ich do Photoshopa, ale efektem nie będzie warstwa tekstowa, tylko zwykła grafika.

Photoshop potrafi także pobrać informacje o wielkości (do okna dialogowego podczas tworzenia nowego dokumentu), z jednego z otwartych obrazków. W tym celu wystarczy (przy otwartym oknie dialogowym New document) wybrać nazwę interesującego nas obrazu z menu Window.

(dop. tłum.) "trik" ten nie działa w przypadku wybrania obrazka o palecie indeksowanej.

Używając kombinacji Ctrl+Alt+Z i Ctrl+Shift+Z, można poruszać się w przód i w tył po palecie History. Używając tych kombinacji włącznie z Undo (Ctrl+Z) przełączasz się pomiędzy wybranym i aktualnym stanem na palecie History.

(dop. tłum.) W Photoshopie 6.0 można ustawić skrót Ctrl+Shift+Z jako Redo (Ctrl+K, Edit / Preferences / General, "Redo key"). Dzięki temu kombinacje klawiszowe Ctrl+Z i Ctrl+Shift+Z działają jako w pełni funkcjonalne, wielopoziomowe Undo i Redo. Ilość poziomów zapamiętywanych w palecie History, regulujemy w tym samym miejscu (History States) (Photoshop 6.0).

Używając Alt+Backspace i Ctrl+Backspace można wypełniać selekcję (lub cały obraz w przypadku jej braku) odpowiednio; kolorem przednim i kolorem tła. Użycie kombinacji Shift+Backspace otwiera okno dialogowe "Fill".
Używanie tych samych kombinacji klawiszy dodatkowo z klawiszem Shift, wykonuje te same czynności, jednakże tylko na obszarach już pokrytych kolorem - pozostawiając nietknięte obszary przezroczyste.
Uaktywniając "Free Transform" [Ctrl+T] na wyselekcjonowanej części obrazu, przekształcasz tylko wyselekcjonowany fragment. Jeśli chcesz przekształcić tylko kopię wyselekcjonowanego fragmentu, jednocześnie nie naruszając oryginału, użyj kombinacji Ctrl+Alt+T.
Powtórzyć ostatnią transformację można za pomocą skrótu Ctrl+Shift+T (Edit / Transform / Again). Powtórzenie transformacji, z jednoczesnym duplikatem transformowanego fragmentu, odbywa się po wciśnięciu Ctrl+Alt+Shift+T.
Podczas używania narzędzia Crop [C], krawędzie "maskownicy" automatycznie przyciągane są do krawędzi dokumentu. Jeśli chcesz przyciąć obraz blisko jego krawędzi, a przeszkadza Ci w tym przyciąganie, użyj klawisza Ctrl.
Aby wyprostować przekrzywiony obraz, użyj narzędzia Measure [U]. Wykreśl linię poziomą (pomagając sobie wciśniętym klawiszem Shift), a następnie z wciśniętym klawiszem Alt dorysuj drugą linię, zaczynając od skrajnego punktu pierwszej linii. Tę drugą linię poprowadź wzdłuż krawędzi przekrzywionego obrazu. Następnie z menu wybierz Image / Rotate Canvas / Arbitrary, w którego okienku dialogowym wartość kąta obrotu zostanie podstawiona automatycznie.
Możesz także użyć narzędzia Crop [C] aby obrócić obrazek. Wybierz narzędzie Crop [C] i wykreśl prostokątny obszar. Po przesunięciu kursora poza wierzchołki obszaru, wykreślony prostokąt możesz obracać dopasowując jego kąt do kąta przekrzywienia obrazu. Po zaakceptowaniu [Enter] obrazek zostanie przycięty i automatycznie obrócony.
Jeśli używasz Copy i Paste, lub Cut i Paste jedno po drugim; tzn. kopiujesz i wklejasz, lub wycinasz i wklejasz, w zamian używaj "Layer Via Copy" [Ctrl+J] lub "Layer Via Cut" [Ctrl+Shift+J].
"Layer Via Copy" i "Layer Via Cut" umieszczają kopię dokładnie w tym miejscu, z którego były kopiowane. Natomiast użycie "Copy" i "Paste" powoduje wstawienie kopii w centrum obrazu lub centrum selekcji (jeśli takowa istnieje).
Jeśli używasz narzędzia Crop [C], to podczas przycinania tracisz wszystkie części obrazu, leżące poza liniami przycinania. Do zmniejszenia obszaru widzialnego, ale bez starty niewidocznych fragmentów, zamiast Crop używaj Canvas Size (Image / Canvas Size). Podczas tej operacji Photoshop ostrzega, że przytnie wszystko, co nie mieści się w nowym obszarze, ale z jakiegoś powodu tego nie robi, i wszystkie poprzednie dane pozostają nienaruszone, poza granicami nowego rozmiaru.
Narzędzie Crop w ImageReady (Image / Crop) pyta o to, jak chcesz przyciąć grafikę - czy odcięte fragmenty mają zostać skasowany, czy nie.
"Trik" z Canvas Size, nie działa na obrazkach w trybie indeksowanym. Zachowuje się wtedy jak zwyczajny Crop, czyli odcina wszystko, co leży poza granicami obrazu.
Aby połączyć wszystkie widoczne warstwy w aktualnie wybranej warstwie, jednocześnie pozostawiając nienaruszone inne widoczne warstwy, użyj kombinacji Ctrl+Alt+Shift+E.
Możesz także połączyć kopię aktualnej warstwy z poprzednią warstwą przez wybranie Alt+ Layer / Merge Down. Niestety nie istnieje odpowiadający tej operacji skrót - Ctrl+Alt+E nie działa.

(dop. tłum.) W Photoshopie 6.0 ten skrót działa.

Jeśli nie chcesz, aby Photoshop ładował wybrany katalog z pluginami, nazwę tego katalogu zmień tak, aby poprzedzała ją "tylda" (~). Photoshop ignoruje wszystkie katalogi, których nazwa zaczyna się od tego znaku.
Przykład: Aby wyłączyć plugin "Digimarc", zmień nazwę jego folderu na "~Digimarc".
Jeśli chcesz zmienić preferencje dotyczące scratch disku Photoshopa, to podczas jego uruchamiania, przytrzymaj wciśnięte klawisze Ctrl+Alt.
Aby zresetować wszystkie preferencje Photoshopa (lub ImageReady) do standardowych ustawień, przytrzymaj wciśnięte klawisze Ctrl+Alt+Shift podczas uruchamiania programu.
Możesz po swojemu dostosować opcje "Jump to..." i "Preview in..." w menu Photoshopa lub ImageReady, poprzez stworzenie skrótu do swojego ulubionego programu, w katalogu Helpers:
C:\Program Files\Adobe\Photoshop 6.0\Helpers\
(taka ścieżka jest po standardowej instalacji Photoshopa w systemie Windows)
Np. aby dodać swój edytor HTML do opcji "Jump to..." ImageReady, skopiuj skrót do programu do katalogu "Jump To HTML Editor".
Aby podpiąć preferowaną przeglądarkę pod opcję "Preview in..." skopiuj skrót do niej, do katalogu "Preview In".
Aby przyporządkować program graficzny pod klawisz "Jump To" (Ctrl+Shift+M) w Image Ready, utwórz skrót do niej w katalogu "Jump To Graphics Editor". Nazwę skrótu trzeba umieścić w nawiasie kwadratowym ([]) - nawias ten nie będzie wyświetlany w nazwie. Jeśli chcesz przypisać inny program graficzny pod tę samą opcję w Photoshopie, także utwórz skrót do programu w katalogu "Jump To Graphics Editor". W tym przypadku jednak, nazwa musi zawierać się w nawiasie klamrowym ({}).
Żeby zwolnić trochę pamięci, wystarczy wybrać opcję Edit / Purge / Histories. Jednak należy pamiętać, że ta opcja czyści wszystkie pamiętane operacje, wykonane na wszystkich otwartych dokumentach Photoshopa.
Jeśli chcesz wyczyścić wszystkie zapamiętane operacje History dla aktywnego dokumentu, przytrzymaj klawisz Alt i wybierz opcję Clear History z menu palety History. Wszystkie zapamiętane operacje zostaną usunięte, bez zmian w obrazie. Powyższej operacji nie można cofnąć!

(PS 6) W oknie dialogowym Liquify (Ctrl+Shift+X) (Image / Liquify), przytrzymaj klawisz Shift podczas naciskania przycisku "OK". Photoshop zapisze aktualną siatkę do pliku; c:\temp\Liquify.tmp). Aby ponownie załadować wcześniej użytą siatkę, wystarczy przytrzymać klawisz Shift w trakcie wybierania polecenie Image / Liquify.
Katalog c:\temp\ musi już istnieć w systemie, aby ta właściwość zadziałała.
Przytrzymaj wciśnięte klawisze Ctrl+Alt i z palety Action wybierz polecenie Save Action - Photoshop zapisze wszystkie akcje do pliku tekstowego. Jest to bardzo przydatne przy analizowaniu akcji i wydruku ich zawartości.
Niestety taki plik tekstowy nie może być załadowany do Photoshopa.
Aby poprawić wydajność przetwarzania wsadowego (File / Automat / Batch) zredukuj ilość zapisywanych stanów w palecie History (Ctrl+K, Edit / Preferences / General) i odznacz opcję "Automaticaly Create First Snapshot" w opcjach palety History.
Aby objąć obróbka wsadową wszystkie foldery należące do wybranego w oknie dialogowym "Batch", zaznacz opcję "Include All Subfolders" i utwórz skróty do wszystkich podfolderów w folderze, który wybrałeś.
Jeśli chcesz przeprowadzić przetwarzanie wsadowe wykorzystując kilka z wcześniej zapisanych akcji, utwórz nową akcję i w czasie jej nagrywania odtwórz wszystkie wybrane przez siebie akcje. Następnie uruchom nagraną akcję.
Możesz użyć tej techniki również w połączeniu z powyższą wskazówką (19).
Jednym, rzeczywiście potężnym, aspektem działania akcji, jest zdolność wykonywania dodatkowo innych akcji, nawet znajdujących się w innych setach. To idealna cecha, jeśli używamy kilka razy tej samej akcji w różnych momentach. Dzięki temu łatwiej jest budować nowe, skomplikowane akcje, bazujące na już istniejących i zarazem utrzymywać porządek w palecie Action. Nagrywanie nowej akcji, wykorzystującej już istniejące, odbywa się w taki sam sposób, jak zwykłe odtwarzanie akcji - wystarczy tylko za pomocą przycisku "Play" uruchomić potrzebną w danym momencie akcje.

Selekcje

Kiedy używasz narzędzia Marquee [M], przytrzymując klawisz Shift możesz rysować perfekcyjne okręgi lub kwadraty. Podczas selekcji tym narzędziem z wciśniętym klawiszem Alt, kreślenie selekcji odbywa się od środka.
Jeśli chcesz przywrócić ostatnią selekcję, wciśnij Ctrl+Shift+D (Select, Reselect).
W czasie kreślenia selekcji narzędziem Lasso, możesz przełączyć się na narzędzie Polygonal Lasso, trzymając wciśnięty klawisz Alt.
Możesz przesuwać obraz w oknie, także w trakcie rysowania selekcji, jeśli wciśniesz Spację.
Przyciśnięcie klawisza Shift w momencie ponownego kreślenia selekcji dodaje nową selekcję do istniejącej. Użycie klawisza Alt, odejmuję nowy obszar od istniejącego. Jednak wciśnięcie obydwu tych klawiszy (Shift+Alt), po zakończeniu kreślenia pozostawia nam tylko część wspólną obydwu selekcji.
Przytrzymanie klawisza Ctrl w trakcie klikania na ikonkę warstwy (na palecie Layers) odtworzy na obrazie selekcję na podstawie przezroczystości warstwy, na której ikonkę kliknęliśmy. Kliknięcie na drugiej warstwie z wciśniętymi klawiszami Ctrl+Alt+Shift otrzymamy różnicę przezroczystości tych dwu warstw.
Pamiętaj, aby zapisać swoją selekcję, przed rozpoczęciem skalowania, lub przy duplikowaniu dokumentów. Można to szybko wykonać poprzez przełączenie się do trybu Qucik Mask [Q] ("Szybka Maska"). Będąc w tym trybie, selekcja jest chwilowo przetrzymywana w nowym kanale o nazwie "Quick Mask".

(dop. tłum.) Pewniejszym sposobem na zachowanie selekcji jest jej zapisanie w dokumencie, jako Alpha Channel (Kanał Alfa). Zapisywanie odbywa się poprzez wybranie z menu Selection / Save Selection. W oknie dialogowym "Save Selection" należy wybrać "Channel: NEW" i wpisać charakterystyczną nazwę dla swojej selekcji (jeśli będzie ich więcej, to łatwiej nam będzie się orientować, który kanał dotyczy konkretnej selekcji). Odczyt selekcji z Alpha Channel odbywa się za pomocą opcji Selection / Load Selection. Można to także wykonać poprzez kliknięcie na wybranym kanale (paleta Channels, Window / Show Channels) przytrzymując klawisz Ctrl.

W trakcie pracy w trybie Quick Mask [Q], można przełączać się między sposobem malowania selekcji; masked i selected, klikając na przycisk Quick Mask z wciśniętym klawiszem Alt.

(dop. tłum.) Po podwójnym kliknięciu na przycisk Quick Mask, otwiera się okno dialogowe z opcjami, gdzie również możemy dokonać wyboru w sposobie malowania selekcji. Dodatkowo także, można tam zmienić poziom krycia obrazka przez Quick Mask i ustawić jej kolor.

Po zakończeniu malowania selekcji w trybie Qucik Mask [Q], klikając na ikonkę Standard Mode z wciśniętym klawiszem Alt, wracamy do trybu normalnego z nową selekcja, jednak odwróconą w stosunku do tej, jaka namalowana była w trybie Quick Mask.

Warstwy

Możesz przełączać się pomiędzy trybami krycia warstw (blending mode), za pomocą klawiszy Shift+(+) i Shift+(-). Możesz także spróbować kombinacji Alt+Shift+"litera" - gdzie "litera" to jedna z tych, wypisanych poniżej:

N = Normal
I = Dissolve
M = Multiply
S = Screen
O = Overlay
F = Soft Light
H = Hard Light
D = Color Dodge
B = Color Burn
K = Darken
G = Lighten
E = Difference X = Exclusion
U = Hue
T = Saturation
C = Color
Y = Luminosity
Q = Behind *1
L = Threshold *2
R = Clear *3
W = Shadows *4
V = Midtones *4
Z = Highlights *4


* tylko w połączeniu z:
1. narzędziami malarskimi
2. trybem indeksowanym
3. narzędziami Dodge i Burn [O]
4. narzędziami Line [N] i Bucket [K], w dokumentach wielowarstwowych.

Powyższe skróty dotyczą także trybów krycia aktywnego narzędzia malarskiego. Jeśli więc będziesz chciał zmienić sposób krycia aktywnej warstwy, upewnij się najpierw, że nie masz aktywnego żadnego narzędzia malarskiego. Najlepiej po prostu wybrać narzędzie Move [V] lub którekolwiek z narzędzi selekcji.
Zmianę widoczności warstwy można realizować poprzez wybieranie odpowiedniej wartości z numerycznego bloku klawiatury. I tak, np. wciśnięcie "1" zmieni widoczność warstwy na 10%, wciśnięcie "5" na 50%. Wciśnięcie "0" przywróci widoczność warstwy do 100%. Jeśli wciśniemy po kolei np. "8" i "5" to uzyskamy widoczność warstwy w 85%.
Cyfry wystukiwane w numerycznym bloku klawiatury, mają także wpływ na regulację siły krycia danego narzędzia malarskiego. Jeśli więc chcemy ustawić widoczność warstwy, trzeba wyłączyć aktywne narzędzie malarskie.
Przesuwać warstwy o 1% (w lewo, w prawo, w górę i w dół) można przy pomocy strzałek kursora. Jeśli dodatkowo przytrzymamy jeszcze klawisz Shift, to procent przesunięcia zwiększy się do 10.
Ukrywanie i odkrywanie wszystkich warstw z pominięciem warstwy aktywnej, można przyspieszyć poprzez kliknięcie z wciśniętym klawiszem Alt na ikonce layer visibility ().
Jeśli chcesz szybko odłączyć np. 8 warstw połączonych z aktywną warstwą, wystarczy kliknąć na ikonce pędzelka () wybranej warstwy, z wciśniętym klawiszem Alt.
Aby usunąć wszystkie efekty włączone dla wybranej warstwy, kliknij dwa razy z wciśniętym klawiszem Alt na ikonce efektu warstwy (); lub z menu wybierz Layer / Effects / Clear Effects.
Żeby wyłączyć tylko jeden efekt warstwy (np. gradient overlay), można wybrać ten efekt z rozwijanego menu warstw (ikona na dole palety Layers) z wciśniętym klawiszem Alt. Można także kliknąć dwa razy na ikonę efektów () i w oknie dialogowym wyłączyć dany efekt.

(dop. tłum.) Można także kliknąć dwa razy z wciśniętym klawiszem Alt na ikonkę danego efektu, na liście efektów pod daną warstwą.

Kliknij z wciśniętym klawiszem Alt pomiędzy dwiema warstwami, aby zgrupować dwie warstwy. Daje to taki sam efekt jak opcja z menu Layer / Group with Previous (Ctrl+G). W przypadku warstw połączonych da to taki sam efekt.
Aby jednym kliknięciem dodać Adjustment Layer, wystarczy kliknąć z wciśniętym klawiszem Ctrl na ikonkę "Create a new layer" () i wybrać typ nowej warstwy.

(dop. tłum.) Nie działa w Photoshopie 6.0

Kliknięcie na ikonkę "Delete Layer" () z wciśniętym klawiszem Alt, kasuje zaznaczoną warstwę bez prośby o potwierdzenie. Działa także w przypadku kanałów (Channels) i ścieżek (Paths).
Zamiast wchodzić do palety Channels (Window / Show Channels), żeby edytować maskę warstwy, wystarczy kliknąć z wciśniętym klawiszem Alt, na miniaturce maski w palecie Layers (F7) (Window / Show Layers). Kliknięcie na miniaturce maski warstwy z wciśniętym klawiszem Shift, włącza i wyłącza ją (kiedy maska jest wyłączona, na miniaturce widoczny jest "X"). Kliknięcie na miniaturce z kombinacją Alt+Shift (lub klawisz "\"), reprezentuje maskę na obrazie w kolorze czerwonym. Jeśli chcemy utworzyć selekcję na bazie zawartości maski warstwy, wystarczy kliknąć na nią z wciśniętym klawiszem Ctrl (lub Ctrl+Alt+\).
Aby szybko przełączyć się z edycji obrazka (w danej warstwie) na edycję maski, wystarczy wcisnąć Ctrl+\.
Kliknięcie na ikonkę "Add Layer Mask" () tworzy nową warstwę na podstawie istniejącej selekcji. Kliknięcie na ikonkę "Add Layer Mask" z wciśniętym klawiszem Alt, tworzy nową maskę z zawartością ukrywającą warstwę, do której jest ona podpięta (analogicznie jak w przypadku wybrania z menu polecenia Layer / Add Layer Mask / Hide All).
Aby wyłączyć podgląd wszystkich ścieżek, wystarczy kliknąć w pustym miejscu palety Paths (pod warstwami ścieżek).
Włączać i wyłączać widok ścieżek można także za pomocą kombinacji Ctrl+Shift+H (View / Show/Hide Path).
Klikając z wciśniętym klawiszem Alt, na ikonach Fill Path (), Stroke Path (), i Load Path as Selection () (na dole palety Path) możesz skonfigurować każde polecenie przed jego wykonaniem.
Z włączonym narzędziem Move [V], kliknięcie prawym klawiszem na obrazku, otwiera menu z nazwami warstw leżącymi pod kursorem. Z menu tego można wybrać warstwę, do której chcesz się przełączyć (uaktywnić ją).
Wciśnięcie klawisza Alt podczas klikania prawym klawiszem na obrazku, automatycznie uaktywnia wskazaną warstwę.

(dop. tłum.) W ten sam sposób działa wciśnięty klawisz Ctrl i kliknięcie lewym klawiszem myszki.

Kiedy z narzędziem Move [V] użyjemy kombinacji Alt+Shift + prawy klawisz myszy możemy na zmianę - łączyć i rozłączać, krzyżujące się warstwy (jeśli aktywną w danym momencie jest warstwa leżąca najwyżej).

Linijki i linie pomocnicze

Kiedy ustawiasz linie pomocnicze (guides), wciskając klawisz Alt, przełączasz się pomiędzy liniami poziomymi i pionowymi.
Linie pomocnicze wyciągane są z linijek dokumentu. Kiedy będziesz chciał zastosować linie pomocnicze - włącz linijki (Ctrl+R) (View / Show Rulers).
Przeciąganie linii pomocniczych z wciśniętym klawiszem Shift, umożliwia skokowe przesuwanie linii pomocniczej, dokładnie o taką jednostkę odległości, jaka jest ustawiona w preferencjach linijek.
Kliknij dwa razy na linii pomocniczej - otworzysz okno dialogowe preferencji Units & Rulers Preferences.
Kliknij dwa razy na linijce (Ctrl-R) - otworzysz okno dialogowe preferencji Units & Rulers Preferences.
W tym oknie możesz wybrać nową jednostkę miary związaną z wyświetlaniem pozycji kursora na palecie Info (F8, Window / Show Info).
Możesz ustawić początek skali linijek, w którymkolwiek miejscu obrazka - wystarczy tylko przeciągnąć kursorem myszy od lewego, górnego roku linijki do miejsca, w którym linijki mają mieć wartość "0". Resetowanie nowego ustawienia do wartości domyślnych odbywa się poprzez podwójne kliknięcie w górnym, lewym rogu linijki.
Jako linie pomocnicze, można także wykorzystywać ścieżki (path). Wystarczy wyrysować kształt i dalej używać jakiegokolwiek narzędzia rysunkowego bądź malarskiego - ścieżka pozostanie widoczna na ekranie.
Jeśli chcesz ukryć ścieżkę, wystarczy wcisnąć Ctrl+Shift+H (View / Hide Path).
Linie pomocnicze nie są przyciągane tylko do krawędzi warstwy lub zaznaczenia, ale także dzięki nim można wyznaczyć środek danej warstwy.
Linie pomocnicze nie są przyciągane do warstwy Background. Jeśli przyciąganie nie działa także dla innych warstw, sprawdź czy jest włączona opcja "Snap to Guides" (Ctrl+Shift+; View / Snap to Guides).
Jeśli chcesz wyznaczyć środek obrazu, możesz to zrobić za pomocą dwóch linii pomocniczych (pionowej i poziomej). Przeciągając je w pobliże optycznego środka obrazu, opcja "snap" automatycznie przyciągnie je do fizycznego środka. W miejscu gdzie te dwie linie pomocnicze się krzyżują, znajduje się właśnie środek obrazu. Jeśli mimo tego, że opcja "Snap To Guide" jest włączona, a przyciąganie linii pomocniczych nie działa, upewnij się, że warstwa na której pracujesz jest wypełniona kolorem.

Nawigacja i skróty klawiszowe

Często szybciej wykonać jakąś operację za pomocą skrótów klawiszowych, niż myszką. Poniższa tabelka zawiera kilka użytecznych skrótów:
skrót / rezultat

Home / End skok do górnego lewego lub dolnego prawego rogu obrazu
PageUp / PageDown przesunięcie obrazu w górę lub w dół o jedną stronę
Ctrl+PageUp / Ctrl+PageDown przesunięcie obrazu w lewo lub w prawo o jedną stronę
Shift+PageUp / Shift+PageDown przesunięcie obrazu w góre lub w dół o 10 pikseli
Ctrl+Shift+PageUp / Ctrl+Shift+PageDown przesunięcie obrazu w lewo lub w prawo o 10 pikseli

Aby przełączać się pomiędzy otwartymi dokumentami, używaj Ctrl+Tab.
Jeśli chcesz przywrócić obraz do stanu z ostatniego zapisu, wciśnij klawisz F12 lub z menu File wybierz opcję Revert.

UWAGA! W Photoshopie 5, opcja Revert czyści także zawartość History. Po wybraniu Revert stracisz wszystkie operacje, które wykonałeś od ostatniego zapisu i które zapamiętane były w palecie History. W Photoshopie 5.5 poprawiono już tę niedogodność.

Standardowo, paleta Channels, także posiada przypisane skróty klawiszowe do poszczególnych kanałów. Dzięki temu bardzo sprawnie można edytować tylko wybrane kanały lub operować selekcjami (dodawanie, odejmowanie, mnożenie) zapisanymi w kanałach Alfa. Wspomniane skróty klawiszowe występują we wszystkich trybach koloru:

RGB CMYK INDEX
Ctrl + (~) = RGB Ctrl + (~) = CMYK
Ctrl + 1 = Index
Ctrl + 1 = Red Ctrl + 1 = Cyan Ctrl + 2 = other channel
Ctrl + 2 = Green Ctrl + 2 = Magenta :
Ctrl + 3 = Blue Ctrl + 3 = Yellow Ctrl + 9 = other channel
Ctrl + 4 = other channel Ctrl + 4 = blacK
Ctrl + 5 = other channel
Ctrl + 9 = other channel :
Ctrl + 9 = other channel

Przykład: Aby stworzyć selekcję, dla której wzorem ma być część wspólna kanałów 7 i 9, wciśnij Ctrl+Alt+7 (aby załadować zawartość kanału 7 jako selekcję), a następnie Ctrl+Alt+Shift+9 (część wspólna selekcji z kanału 9).
Jeśli z wciśniętym klawiszem Ctrl, wykreślisz prostokąt w palecie Navigator (Window / Show Navigator) to powiększysz aktualny dokument, do tej wielkości (uwzględniając proporcje Navigatora i aktualnego dokumentu).
Z wciśniętym klawiszem Shift, w palecie Navigator, możesz przesuwać widzialny obszar dokładnie w pionie i w poziomie.
Aby zmienić kolor obwódki, obszaru powiększenia w palecie Navigator, wybierz opcję Palette Options z menu palety Navigator.
Jeśli chcesz wykonać tylko jeden krok z zapisanej akcji, rozwiń akcję, wybierz odpowiedni krok (pozycję) i z wciśniętym klawiszem Ctrl, kliknij na ikonkę Play () na dole palety Action.
Chcąc zmienić wartość którejś pozycji z zapisanej akcji, wystarczy, że klikniesz na nią dwukrotnie. Otworzy się wtedy okno dialogowe, w którym możesz wprowadzić potrzebne zmiany. Po zaakceptowaniu, nowe parametry zostaną automatycznie zapamiętane dla edytowanej pozycji.
Jeśli chcesz uruchomić akcję od wybranej pozycji - wystarczy wybrać tę pozycję z listy interesującej Cię akcji i wcisnąć Play ().

Duplikacja

Za pomocą narzędzia Marquee [M] lub Lasso [L], możesz przeciągnąć selekcję z jednego dokumentu do drugiego.
Wciśnij i przytrzymaj klawisz Shift (przed rozpoczęciem przeciągania, a po kliknięciu lewym klawiszem myszki), a przeciągnięta do nowego dokumentu selekcja, zostanie automatycznie umieszczona w środku dokumentu.
Kiedy przeciągasz selekcję lub warstwę z jednego dokumentu do drugiego, przytrzymaj klawisz Shift - przenoszony element zostanie umieszczony w środku nowego dokumentu.
Jeśli dokument źródłowy i docelowy mają te same wymiary, przytrzymanie klawisz Shift spowoduje, że przenoszony element zostanie umieszczony w tym samym miejscu, w którym znajdował się na dokumencie źródłowym.
Jeśli dokument docelowy posiada wyznaczoną selekcję, to przenoszona warstwa zostanie umieszczona w środku tej selekcji.
Aby przeciągnąć kilka warstw pomiędzy dokumentami, najpierw połącz (zlinkuj) wybrane warstwy, a następnie używając narzędzia Move [V], przeciągnij wybraną warstwę do okna drugiego dokumentu. Wszystkie warstwy połączone (zlinkowane) z przeciąganą warstwą, zostaną przeniesione do drugiego dokumentu.
Przeciąganie połączonych warstw nie działa w przypadku korzystania z palety Layers. Jeśli przeciągamy zlinkowane warstwy z palety Layers - do nowego dokumentu zostanie przeniesiona tylko wybrana warstwa.

(dop. tłum.) W Photoshopie 6.0 można skorzystać z przenoszenia Setów (grup warstw). Przenoszony Set zostanie skopiowany do nowego dokumentu, niezależnie czy warstwy w nim się znajdujące, są zlinkowane, czy też nie.

Najszybszą drogą do połączenia zlinkowanych warstw w grupę, jest wciśnięcie kombinacji Ctrl+G (Layer / Group Linked).

(dop. tłum.) Rozdzielenie tak powstałej grupy - Shift+Ctrl+G.

Zlinkowane warstwy można także wykorzystać do szybkiego łączenia ich w jedną warstwę (Merge) za pomocą kombinacji Ctrl+E. Jeśli żadne z warstw nie są połączone, wspomniany skrót połączy aktualnie wybraną warstwę z warstwą leżącą niżej. Jeśli warstwy są zlinkowane, wciśnięcie klawiszy Ctrl+E, połączy je wszystkie w jedną warstwę.
Żeby przemieścić w hierarchii kilka warstw jednocześnie, należy je zgrupować (Ctrl+G), następnie przesunąć w wybrane miejsce na palecie i na końcu rozgrupować (Shift+Ctrl+G).
Poniżej znajdują się cztery metody na stworzenie nowego dokumentu, na podstawie jednego ze stanów lub "migawki" (Snapshot) (paleta History):

kliknij na ikonce "New Document" ()
wybierz opcję "New Document" z menu palety History
przeciągnij kursorem myszki wybrany stan z palety History na ikonkę "New Document" ()
kliknij prawym klawiszem na wybranym stanie i z menu kontekstowego wybierz opcję "New Document".

Przeciągnij wybrany stan z palety History (aktualnego) do nowego dokumentu - zmienisz całą jego zawartość na taką, jaka była w poprzednim dokumencie (rozmiar, warstwy, tryb koloru, itp.)
Jeśli klikniesz z wciśniętym klawiszem Alt, na wybranym stanie z palety History (innej niż ostatni), to zduplikujesz go. W ten sposób powstały, nowy stan, stanie się aktualnym i ostatnim w hierarchii palety History.
Żeby stworzyć duplikat wybranego kroku akcji, należy przeciągnąć wybrany krok w odpowiednie miejsce, z wciśniętym klawiszem Alt.
Aby stworzyć duplikat otwartego dokumentu, bez pytania o jego nazwę (i automatycznie przyjąć dopisek "copy" do aktualnej nazwy) - trzeba wybrać opcję Image / Duplicate, z wciśniętym klawiszem Alt.

(dop. tłum.) przy odpowiednim refleksie, można tego "dokonać" także poprzez wybranie "Duplicate" (z wciśniętym klawiszem Alt) z menu kontekstowego (prawy klawisz na belce tytułowej dokumentu) :-)

Tekst

Ta wskazówka jest bardzo użyteczna przy pracy z bardzo małym tekstem. Najpierw przeskaluj swój tekst do 200%, a następnie do 50% (czyli do oryginalnej wielkości). Otwórz okno dialogowe tekstu i przesuwaj tekst na obrazie - powinieneś zauważyć różnice w działaniu antyaliasingu. Po zaakceptowaniu odpowiedniej jakości wygładzania tekstu, zamknij okno dialogowe i umieść tekst w odpowiednim miejscu obrazu.
Aby zaakceptować wprowadzony tekst w oknie dialogowym narzędzia Type, używaj klawisza Enter z klawiatury numerycznej, bądź kombinacji Ctrl+Enter (na głównej klaiwaturze).
W Photoshopie 6.0 możesz także wcisnąć ikonkę "Commit any current edits" w palecie Options.
(Photoshop 6.0) Aby ukryć ramkę tekstową w trybie edycji tekstu, wybierz z menu View / Show Extras (Ctrl+H).
(PS 6) Wciśnij klawisz Alt, klikając na obrazku z włączonym narzędziem Text. Dzięki temu będziesz miał dostęp do okna dialogowego Paragraph Text Size. W tym oknie możesz precyzyjnie określić wielkość ramki tekstowej, bez ręcznego jej wykreślania.
Inna możliwość to wykreślanie ramki tekstowej ręcznie, obserwując zmiany w palecie Info (pozycja W i H).
Jeśli nadal będziesz trzymać klawisz Alt (podczas wykreślania ramki tekstowej), ramka kreślona będzie od środka. Jeśli puścisz klawisz, ramka będzie kreślona od jej lewego, górnego rogu.
Jeśli chcesz zmodyfikować właściwości (czcionka, kolor, wielkość, itp.) kilku warstw tekstowych jednocześnie, połącz je (zlinkuj) i zmieniając właściwości jednej z nich, trzymaj wciśnięty klawisz Shift. Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane do wszystkich połączonych z sobą warstw tekstowych.
Właściwości opisane wyżej, można zmieniać w palecie Options (pasek właściwości) (Window / Show Options), lub w palecie Character (Window / Show Character) i/lub w palecie Paragraph (Window / Show Paragraph).
Anti-Alias (wygładzanie krawędzi) może zniekształcać widok napisu, przy małym rozmiarze czcionki lub w niskich rozdzielczościach. Jeśli zauważysz tego typu problem, wyłącz opcje Fractional Widths (w menu palety Character).
Używając narzędzia Tool [T] kliknij dwukrotnie na tekście, żeby zaznaczyć cały wyraz. Potrójne kliknięcie zaznacza całą linię tekstu. Czterokrotne kliknięcie zaznacza cały akapit, a pięciokrotne - wszystkie znaki w wybranej ramce.
W trybie selekcji tekstu, wybierz Ctrl+A aby zaznaczyć cały tekst w aktywnej warstwie.
Jeśli chcesz ograniczyć użycie pewnej grupy czcionek, tylko dla produktów Adobe, umieść je w katalogu C:\Program Files\Common Files\Adobe\Fonts\.
Wypełnianie kolorem za pomocą Edit / Fill, lub narzędzia Paint Bucket [G], nie działa dla warstw tekstowych. Jednakże w tym przypadku możemy skorzystać ze skrótów klawiszowych; Alt+Backspace (kolorem przednim) i Ctrl+Backspace (wypełnienie kolorem tła). Wbrew pozorom to działa.

W poniższej tabeli znajdują się skróty klawiszowe pomocne podczas pracy z warstwami tekstowymi:
skrót rezultat
Ctrl+A zaznacza cały tekst
Ctrl+Shift+prawy k. / Ctrl+Shift+lewy k. zaznacza wyraz z lewej lub z prawej strony
Ctrl+Shift+( > ) / Ctrl+Shift+( < ) zmniejsza / powiększa tekst o 2 piksele
Ctrl+Alt+Shift+( > ) / Ctrl+Alt+Shift+( < ) zmniejsza / powiększa tekst o 10 pikseli
Alt+ k. dół / Alt+ k. góra zmniejsza / powiększa odstęp między wierszami o 2 piksele
Ctrl+Alt+ k. dół / Ctrl+Alt+ k. góra zmniejsza / powiększa odstęp między wierszami o 10 pikseli
Alt+ prawy k./ Alt+ lewy k. zmniejsza / powiększa odstęp między znakami o 0,02 em
Ctrl+Alt+lewy k. / Ctrl+Alt+prawy k. zmniejsza / powiększa odstęp między znakami o 0,1 em
Alt+Shift+k. góra / Alt+Shift+k. dół podnosi / obniża linię bazową o 2 piksele
Ctrl+Alt+Shift+k. góra/ Ctrl+Alt+Shift+k. dół podnosi / obniża linię bazową o 10 pikseli
Ctrl+Shift+C wyrównanie tekstu do środka
Ctrl+Shift+L wyrównanie tekstu do lewej strony
Ctrl+Shift+R wyrównanie tekstu do prawej strony

ImageReady

Przeciągnięcie jednej z zakładek dokumentu (Original, Optimized, 2-Up, lub 4-Up) poza jego obszar, automatycznie stworzy nowy widok.

Alternatywnie: View / New View

Aby stworzyć kopię aktualnego dokumentu, wystarczy przeciągnąć z wciśniętym klawiszem Alt, zakładkę "Original" - poza jego okno.
Łatwiej jest poruszać się pomiędzy klatkami animacji za pomocą klawiszy kursora (w lewo i w prawo) z jednocześnie wciśniętym klawisza Alt.

Użycie powyższych skrótów w połączeniu z jednym z następujących narzędzi, może przynieść niepożądane efekty:
Move [V] - duplikuje wybraną warstwę
Image Map Select [P] - duplikuje aktywną mapę, lub zgłasza błąd, jeśli takowa nie istnieje.
Slice Select [K] - duplikuje aktywnego Slice'a.

Kiedy tworzysz akcję, która zawiera style (efekty warstw), każda zmiana konfiguracji stylu jest rejestrowana jako oddzielny krok w nagrywanej akcji. Aby nagrać styl, jako jeden krok akcji, przeciągnij styl z palety Layers [F7], do palety Action.
Jeśli narzędziem Eyedropper chcesz pobrać próbkę koloru nie należącego do dokumentu, kliknij na dokumencie i z wciśniętym klawiszem myszki przesuwaj próbnik po całym oknie programu, lub pobierz kolor z innej aplikacji (pulpitu, itp.)
Ta właściwość działa tylko wtedy, kiedy okno ImageReady jest aktywne.
ImageReady pozwala wybrać kolory z zakresu wyznaczonego selekcją. Zaznacz interesujący Cię obszar i z menu palety Color Table (Window / Show Color Table) wybierz opcję "Select All From Selection".

Jeśli chcesz podejrzeć w których miejscach obrazu znajdują się kolory z palety Color Table (Window / Show Color Table), to:
- przełącz się na widok Optimized,
- wciśnij klawisz myszy i trzymaj go na wybranym kolorze (w palecie Color Table).
Dla łatwiejszego zlokalizowania obszarów o wybranym kolorze, zostaną one wyróżnione w sposób odwrócony (negatyw).

Ten sposób działa także dla wybranej grupy kolorów. Wystarczy wybrać jeden kolor, następnie wcisnąć klawisz Shift i zaznaczyć ostatni kolor z interesującej nas grupy.

(IR 3) Aby skopiować szesnastkową wartość koloru do schowka systemowego (Clipboard), wybierz kolor za pomocą narzędzia Eyedropper [I], kliknij prawym klawiszem i z menu kontekstowego wybierz "Copy Foreground Color as HTML". Tak skopiowaną wartość można wstawić do innego edytora.

Możesz także wybrać tę opcję z głównego menu; Edit / Copy Foreground Color as HTML.
Aby stworzyć pozycję akcji, która zoptymalizuje grafikę według parametrów ustawionych w palecie Optimize, przeciągnij wybrane preferencje optymalizacji ("Droplet" - symbol strzałki obok nazwy preferencji optymalizacji) w odpowiednie miejsce w wybranej akcji. Możesz także wykonać tę operację, wybierając z menu palety Action opcję "Insert Set Optimization Settings to XXX" (gdzie XXX to nazwa preferencji optymalizacji ustawionej w palecie Optimize).
Możesz także przeciągnąć wybrane preferencje (Droplet) na Slice'a, aby zoptymalizować go według wybranych ustawień.
Aby stworzyć nową pozycję w wybranej akcji, na podstawie już wykonanej operacji, przeciągnij odpowiadający jej stan z palety History (Window / Show History) do palety Action (F9) (Window / Show Action). Możesz to wykonać w czasie nagrywania akcji lub po jego zakończeniu.
Kiedy podczas tworzenia animacji, jest włączona opcja Transparency na palecie Optimize (F10) (Window / Show Optimize), możesz obserwować jaki wpływ ma to na wielkość pliku - nawet jeśli Twoja animacja nie zawiera żadnych przezroczystych obszarów. Dzięki łączeniu opcji przezroczystości, rozmieszczania klatek (dispose) (patrz niżej) i opcjom optymalizacji animacji (patrz niżej), możliwe jest znaczne ograniczenie wielkości pliku z animacją.
Upewnij się, że "Disposal" jest ustawione na "Automatic" lub "Restore to Background". Aby ustawić wybraną metodę, kliknij prawym klawiszem na klatce animacji i wybierz odpowiednią opcję z menu kontekstowego.
Powyższa metoda możliwa jest do zastosowania, tylko wtedy, gdy w opcjach optymalizacji animacji, włączone jest "Bounding Box" i/lub "Redundant Pixel Removal".
Kliknij na ikonce odwróconej strzałki (na dole okna dokumentu) i z opcji tam umieszczonych, wybierz interesujące Cię informacje.
W zakładkach "2-Up" i "4-Up" dodatkowo znajdziesz ikonkę "Zoom Level"

(dop. tłum.) Prawdę mówiąc nie bardzo rozumiem dlaczego autor napisał, że "Zoom level" znajduje się w zakładkach "2-Up" i "4-Up", gdyż od zawsze, "Zoom Level" znajdował się we wszystkich zakładkach - również w "Original" jak i "Optimized".

Jeśli chcesz sprawdzić jak Twoja obrazek / animacja będzie wyglądała na komputerze Mac / PC, użyj opcji View / Preview (i wybierz odpowiedni tryb wyświetlania).
Jeśli chcesz trwale dostosować obraz, użyj opcji Image / Adjust / Gamma

(dop. tłum.) Tej opcji należy używać tylko po upewnieniu się, że rzeczywiście przynosi odpowiedni efekt. Osobiście przygotowywałem stronę WWW, która akceptowana była na komputerze Macintosh. Podczas tworzenia grafiki na jej potrzeby, używałem właśnie Photoshopa i ImageReady (jednocześnie nie korzystając z żadnych profili barwnych typowych dla Mac'a). Podczas testów (jak i po oficjalnym uruchomieniu strony) nie zauważyłem żadnych rozbieżności w kolorach). Patrząc na to, w jaki sposób opcja Image / Adjust / Gamma (Windows to Macintosh) zniekształca kolory, radziłbym daleko idącą ostrożność w jej stosowaniu.

Aby wycentrować wybraną warstwę względem obrazu, wybierz Layer / Set Layer Position i wpisz; Horizontal: Center - 0 pixels, Vertical: Center - 0 pixels. Tej opcji możesz użyć także do wyrównania warstwy względem krawędzi lub rogu obrazu.

(dop. tłum.) W tym miejscu autor prosi o przesyłanie wszelkich uwag i komentarzy na temat tego tutoriala. Jednakże jako, że ja (z racji tłumaczenia tego materiału) mogę ponosić winę za przekłamania, proszę uwagi kierować do mnie. Jeśli jednak ktoś stwierdzi, że znalazł jakiś błąd merytoryczny, proszę o przeanalizowanie oryginalnego materiału znajdującego się na stronie autora. Osobiście mogę powiedzieć, że w 80% przypadków znałem te "sztuczki" i udogodnienia i osobiście mogę poręczyć, że działają tak, jak są tutaj opisane. W pozostałych przypadkach przeanalizowałem opisywane metody i jeśli znalazłem w nich jakieś nieprawidłowości, zamieściłem pod nimi stosowne informacje.

tłumaczenie: Marcin "STIG" Saldat http://www.stig.prv.pl)

Copyright 2000-2001, Trevor Morris http://user.fundy.net/morris) Last modified: 14-01-01


Ocena 2.53/5 (50.58%) (469 głosów)

Komentarze:

  • :)
    Dodał: Gość data: 2009-11-02
    Przydatne, dzięki!: )
  • Color Picker
    Dodał: Gość data: 2010-10-04
    Świetne rady, thx. Czy jest skrót dla okna Color Picker (Foreground Color)?


Dodaj komentarz:


Temat:
Twój nick:
Komentarz:
 

Prosimy o kulturę wypowiedzi. Komentarze zawierające niecenzuralne zwroty, bądź obrażające inne osoby będą usuwane. Kod HTML w wypowiedziach jest niedozwolony. Wydawca nie odpowiada za treść komentarzy.